Main page > Investor relations > Konrad Miterski – Członek Rady Nadzorczej

Konrad Miterski – Członek Rady Nadzorczej

Konrad Miterski w 1996 r. uzyskał tytuł magistra na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierunek: Bankowość i Finanse. Następnie, w 2006 r., ukończył Kurs dla członków Rad Nadzorczych podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa, potwierdzony egzaminem państwowym. Ponadto, w latach w 2008 r. ukończył Advanced Management Program prowadzony przez IESE Business School, University of Navarra.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 12.2017 – obecnie – Biomed-Lublin S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
 • 09.2017 – obecnie – Sygnity S.A. – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu,
 • 07.2017 – obecnie – Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu,
 • 11.2013 – 07.2017 – Ferrum S.A. – Dyrektor Zarządzający,
 • 11.2013 – 03. 2017 – Ferrum S.A. – Prezes Zarządu,
 • 11.2013 – 03.2017 – Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • 06.2013 – obecnie – Zagłębie S.A. – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 • 06. 2013 – obecnie – Kofi Brand Sp. z o.o. – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 • 11.2007 – Polska Grupa Energetyczna S.A. – Członek Zarządu,
 • 06.2003 – 03.2009 – Ferrum S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • 05.2006 – 01.2008 – Katowicki Holding Węglowy S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • 03.2001 – 04.2003 – Zakłady Koksownicze w Zdzieszowicach Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
 • 06.2001 – 06.2003 – Spółka Finansowa S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • 03.1996 – 11.2013 – ING Bank Śląski S.A. – członek projektu Managment Development, członek zespołu ds. organizacji sieci sprzedaży korporacyjnej Banku, Dyrektor Departamentu Kredytów Zwiększonego Ryzyka odpowiedzialny za proces restrukturyzacji kredytów Banku, Dyrektor Centrum Klientów Strategicznych odpowiedzialny za obsługę klientów strategicznych Banku.