Main page > Investor relations > Waldemar Sierocki – Sekretarz Rady Nadzorczej

Waldemar Sierocki – Sekretarz Rady Nadzorczej

Waldemar Sierocki posiada wykształcenie średnie ogólne.

Przebieg kariery zawodowej:

  • 12. 2017 – obecnie – Biomed –Lublin WSiSz S.A.  – Członek Rady Nadzorczej,
  • 12.2015 – obecnie – Warmina Sp. z o.o.– Prezes Zarządu (spółka nieaktywna)
  • 11.2011 – obecnie – Żaro Sp.z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
  • 2003 – obecnie – Klif Sp. z o.o. –  Prezes Zarządu
  • 05.2011 – 06.2017 – Pharmaprofit Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
  • 12.2010 – 07.2016 r. – Biomed –Lublin WSiSz S.A. – Prezes Zarządu,
  • 06.2008 r. – 12.2010 – Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
  • 06.2010 – 2012 r. – Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A  –  Członek Rady Nadzorczej, uczestniczył w tworzeniu spółki
  • 1998 – 2009 r. – Lubfarm S.A.  – Wiceprezes Zarządu,
  • 03.1990 –  03.1998 – Foodpol Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, założyciel spółki,