Main page > Investor relations > Wiktor Napióra – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wiktor Napióra – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wiktor Napióra w 1978 r. uzyskał tytuł magister farmacji na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Lwowie. Następnie ukończył studia podyplomowe, kierunek Manager w służbie zdrowia, na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jest specjalistą Io farmacji aptecznej.

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2012 – nadal – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Aptek „Multi Pharme” S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • 2009 – nadal – Biomed-Lublin – Członek Rady Nadzorczej,
 • 2009 – nadal – Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
 • 2004 – 2007 – Naczelna Rady Aptekarskiej – Członek,
 • 2000 – Izba Gospodarcza Farmacja Polska – Członek,
 • 1996 – 1998 – Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie –  Zastępca Przewodniczącego,
 • 1993 – 1995 – Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie – Vice Prezes,
 • 1992 – 1995 – Delegatura Województwa Płockiego Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie – Przewodniczący,
 • 1990 – HURTAP S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne – założyciel i prezes,
 • 1983 – 1989 – Apteka PZF Cefarm w Łodzi – kierownik,
 • 1978 – 1982 – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi – asystent.