Strona główna > Aktualne rekrutacje


Dzielą Cię 3 kroki od dołączenia do zespołu Biomed Lublin:

KROK 1: Aplikacja on-line

Korzystając z naszej zakładki kariery https://biomedlublin.com/pl/kariera/, portalu pracuj.pl lub LinkedIn prześlij swoją aplikację na wybrane stanowisko pracy. W przypadku braku aktywnych ogłoszeń zapraszamy do wysłania aplikacji na adres: rekrutacja@biomedlublin.com.
Najważniejsze informacje, które powinny być zawarte w CV:
• Wykształcenie
• Doświadczenie zawodowe i działalność dodatkowa (wykonywane obowiązki)
• Kluczowe umiejętności
• Posiadane kursy, szkolenia, certyfikaty językowe itp.
• Dane kontaktowe
Przed wysłaniem CV zapoznaj się z informacją odnośnie przetwarzania danych osobowych i zaakceptuj poszczególne elementy.

KROK 2: Selekcja aplikacji/rozmowa telefoniczna

Spośród nadesłanych aplikacji Dział HR wybiera kandydatów, którzy najlepiej są dopasowani do stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. Z w/w osobami prowadzona jest rozmowa telefoniczna celem przekazania dodatkowych informacji odnośnie ogłoszenia, uszczegółowienia informacji zawartej w przesłanej aplikacji oraz ustalenia dogodnego terminu do kolejnych etapów procesu rekrutacji.
Warto wiedzieć/przygotować przed rozmową kwalifikacyjną:
• Podstawowe informacje dot. firmy (https://biomedlublin.com/pl/) – jest to bardzo mile widziane i świadczy o Twoim zaangażowaniu
• Mieć przy sobie wydrukowaną aplikację (CV)
• Pozytywne nastawienie i zero stresu ?

KROK 3: Spotkane w siedzibie Biomed Lublin, ul. Uniwersytecka 10

Rozmowa odbywa się z osobą z Działu HR, w zależności od stanowiska pracy również z kierownikiem działu, do którego aplikujesz. Podczas spotkania zostaniesz poproszony o przedstawienie informacji nt. wykształcenia, doświadczenia zawodowego (lub innych działalności) wraz ze wskazaniem wykonywanych czynności, zapytamy Cię również o oczekiwania dotyczące stanowiska. Osoba przeprowadzająca rozmowę przedstawi wymagania, zakres obowiązków oraz inne podstawowe informacje.
Jeśli oferty zawierają informację o konieczności znajomości języków obcych prowadzona jest krótka rozmowa w języku angielskim. Okazjonalnie korzystamy z Assessment Center lub innych testów i zadań.
W zależności od stanowiska możemy zaprosić Cię na kolejne spotkanie rekrutacyjne oraz poprosić o referencje od poprzedniego pracodawcy, jeśli takie posiadasz.

Wyniki rekrutacji

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym i weryfikacji wszystkich kandydatów Dział HR powiadomi Cię drogą telefoniczną lub mailową o wynikach rekrutacji (niezależnie czy decyzja będzie pozytywne czy negatywna).

Witamy Cię w zespole!


Dane osobowe w Biomed

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe w Biomed
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych jest „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA z siedzibą w: 20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10 (dalej również jako „Spółka” lub „Biomed Lublin”).
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email rekrutacja@biomedlublin.com
Z administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
•przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych – podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu pracy, oraz zgoda – w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy,
•przeprowadzania przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych – podstawą przetwarzania jest zgoda.

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, Spółka będzie przechowywała Pani/Pana dane osobowe przez okres 2 lat od ostatniej aktualizacji przez Panią/Pana danych osobowych lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.

Proszę o skopiowanie poniżej wskazanej klauzuli nr 1 do treści przesyłanych dokumentów rekrutacyjnych w celu ewentualnego udziału w obecnym procesie rekrutacji.
W przypadku jeżeli chce Pan/Pani uczestniczyć w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Biomed Lublin proszę dodatkowo skopiować poniżej wskazaną klauzulę nr 2 do treści przesyłanych dokumentów rekrutacyjnych.

Klauzula nr 1
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA z siedzibą w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 10 moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym. Rozumiem, iż mogę wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres mailowy rekrutacja@biomedlublin.com oraz, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Klauzula nr 2
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA z siedzibą w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 10 moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
Rozumiem, że:
•dane te będą przechowywane przez maksymalny okres 2 lat,
•mogę wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres mailowy rekrutacja@biomedlublin.com,
•wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.