Strona główna > Kariera

Dołącz do naszego zespołu

Jesteśmy firmą o ugruntowanej, długoletniej tradycji na rynku lubelskim, polskim i zagranicznym. Aktualnie do naszego Zespołu w Lublinie poszukujemy pracowników na stanowiska


PROJECT MANAGER

W naszej Firmie będziesz mógł:

 • Zarządzać strategicznym projektem inwestycyjnym Spółki współfinansowanym z Funduszy Unijnych w obszarze biotechnologii,
 • Odpowiadać i nadzorować wszystkie etapy realizacji projektu (planowanie, budżetowanie, zarządzanie, wykonanie) zgodnie z założonym czasem, jakością i kosztami,
 • Nadzorować niezbędne inwestycje (zakup infrastruktury, maszyn, urządzeń, części, oprzyrządowania)
 • Ściśle współpracować z obszarem produkcji, operacji, inwestycji i finansów
 • Nadzorować zgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie,
 • Nadzorować prawidłowość prowadzonych postępowań ofertowych i procedur zakupowych,
 • Reprezentować projekt podczas kontroli finansowych i audytów.

Dołącz do naszego Zespołu, jeśli:

 • Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu projektami z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich,
 • Zarządzałeś dużymi projektami w obszarze produkcji (obszar budowlany, linie technologiczne) zarówno od strony inżynierskiej jak i administracyjnej oraz finansowej,
 • Posiadasz wykształcenie wyższe, inżynierskie oraz doświadczenie w branży produkcyjnej (farmaceutycznej lub żywnościowej)
 • Masz min. 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami od strony administracyjno-finansowej,
 • Posiadasz bardzo dobrą znajomość języka angielskiego zarówno w mowie jak i w piśmie,
 • Jesteś samodzielny, odpowiedzialny, zorientowany na cel,
 • Doskonale planujesz i realizujesz powierzane Ci zadania,

Posiadasz rozwinięte umiejętności analityczne i interpersonalne

Możemy Ci zaoferować:

 • Umowę o pracę,
 • Stabilne zatrudnienie w wiodącej firmie z branży biotechnologicznej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Wiele wyzwań oraz możliwość poprowadzenia projektu inwestycyjnego – Innowacyjnego Centrum Badawczo-Rozwojowego
 • Współudział w realizacji ambitnej strategii Spółki, przyjazną atmosferę pracy,
 • Realną możliwość rozwoju własnego oraz udział w działaniach rozwojowych Firmy,
 • Pakiet medyczny

Osoby zainteresowane w/w ofertą proszone są o przesłanie CV zawierającego niżej wymieniona klauzulę o ochronie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. Złożenie aplikacji wymaga zaznaczenia co najmniej 2 pierwszych zgód na przetwarzanie danych osobowych.
Kierownik produkcji

W naszej Firmie będziesz mógł:

 • Być częścią zespołu odpowiadającego za produkcję preparatów medycznych i leków wspierających ludzkie zdrowie
 • Zarządzać Wydziałem produkcyjnym odpowiedzialnym za proces produkcji strategicznych leków Spółki
 • Planować oraz terminowo realizować założone plany produkcyjne uwzględniając niezbędne zasoby ludzkie, materiałowe, techniczne,
 • Odpowiadać za zapewnienie jakości, ciągłości i wydajności procesu produkcyjnego na Wydziale,
 • Nadzorować procesy technologiczne oraz całość dokumentacji na Wydziale poprzez ścisłą współpracę z Technologiem oraz Liderami produkcji, z uwzględnieniem wszelkich wytycznych GIF oraz zasad GMP,
 • Odpowiadać za planowanie, realizację i kontrolę założonego budżetu i etatyzacji,
 • Kreować politykę personalną w obszarze produkcyjnym, m.in. motywować pracowników, wyznaczać cele i zadania, dbać o podnoszenie kwalifikacji zawodowych podległych osób, rozliczać i oceniać pracowników,
 • Ściśle współpracować z obszarem jakości, operacji, supply chain, sprzedaży krajowej i zagranicznej, Działem R&D.

Dołącz do naszego zespołu, jeśli:

 • Posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane farmaceutyczne, biotechnologiczne, medyczne, biologiczne, chemiczne lub pokrewne),
 • Posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej,
 • Znasz prawo farmaceutyczne, a w szczególności dobrą praktykę wytwarzania produktów leczniczych oraz standardy Zarządzania Jakością oparte na GMP,
 • Dobrze posługujesz się językiem angielskim w mowie i piśmie,
 • Potrafisz budować efektywne zespoły, przejawiasz inicjatywę w działaniu i jesteś konsekwentny w planowaniu, priorytetyzowaniu i osiąganiu celów,
 • Potrafisz analizować i rozwiązywać problemy,
 • Jesteś dyspozycyjny i z zaangażowaniem podchodzisz do realizowanych zadań.
 • Swoją pracę wykonujesz z zaangażowaniem i masz wysokie standardy etyczne,

Możemy Ci zaoferować:

 • Umowę o pracę,
 • Stabilne zatrudnienie w wiodącej firmie z branży biotechnologicznej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Współudział w realizacji ambitnej strategii Spółki, przyjazną atmosferę pracy,
 • Realną możliwość rozwoju własnego oraz udział w działaniach rozwojowych Firmy,
 • Pakiet medyczny.

Osoby zainteresowane w/w ofertą proszone są o przesłanie CV zawierającego niżej wymieniona klauzulę o ochronie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. Złożenie aplikacji wymaga zaznaczenia co najmniej 2 pierwszych zgód na przetwarzanie danych osobowych.
PRACOWNIK PRODUKCJI

W naszej Firmie będzie mógł:

 

 • Być częścią zespołu odpowiadającego za produkcję preparatów medycznych i leków wspierających ludzkie zdrowie
 • Odpowiadać za poszczególne etapy produkcji naszych preparatów
 • Obsługiwać urządzenia, maszyny i linie produkcyjne, uczestniczyć w projektowaniu nowych procesów i programów badań, walidować procesy, pomiary i narzędzia, przygotowywać dokumentację z przeprowadzanych badań i analiz statystycznych
 • Nadzorować: stan techniczny urządzeń i maszyn, aparatury kontrolno-pomiarowej, poprawność procesów technologicznych wewnątrz Firmy
 • Dbać o zgodność poszczególnych etapów procesu produkcji z zasadami GMP

 

 

Dołącz do naszego zespołu, jeśli:

 • Posiadasz wykształcenie średnie w kierunku technicznym, elektrycznym, biotechnologicznym, inżynieryjnym, chemicznym, mikrobiologicznym lub pokrewnym,
 • Chcesz mieć udział w produkcji leków i preparatów ratujących i wspierających ludzkie życie i zdrowie w myśl idei, że zdrowie pacjentów jest dla nas najważniejsze,
 • Interesuje Cię obsługa urządzeń, maszyn, aparatur kontrolno-pomiarowych, linii technologicznych i produkcyjnych, planowanie programów badań i pomiarów, analizy mikrobiologiczne
 • Jesteś otwarty na pracę w ściśle określonych warunkach za zachowaniem restrykcyjnych zasad BHP gwarantujących zachowanie zasad GMP

Możemy Ci zaoferować:

 • umowę o pracę
 • rozwój w ramach wielu różnych zespołów odpowiedzialnych za poszczególne etapy produkcji adekwatnie do swoich zainteresowań
 • możliwość uczenia się biotechnologii od profesjonalistów

Osoby zainteresowane w/w ofertą proszone są o przesłanie CV zawierającego niżej wymieniona klauzulę o ochronie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. Złożenie aplikacji wymaga zaznaczenia co najmniej 2 pierwszych zgód na przetwarzanie danych osobowych.
ELEKTROMECHANIK

W naszej Firmie będziesz mógł:

 • Wspierać obszar produkcji poprzez nadzór, remont i konserwację parku maszynowego Firmy
 • Nadzorować stan techniczny obiektów energetycznych (stacje transformatorowe, rozdzielnie prądu, węzły cieplne, rozdzielnice, generatory pary)
 • Sprawować kontrolę nad funkcjonowaniem urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, chłodniczych,
 • Nadzorować systemy i instalacje wykorzystywane podczas produkcji
 • Współpracować z dostawcami podzespołów poprzez składanie zamówień, zgłaszanie awarii, realizację napraw pogwarancyjnych
 • Ściśle współpracować z Wydziałami produkcyjnymi oraz Działem Walidacji
 • Wykonywać drobne naprawy techniczne i mechaniczne
 • Być częścią zespołu odpowiadającego za produkcję preparatów medycznych i leków wspierających ludzkie zdrowie

Dołącz do naszego zespołu, jeśli:

 • Posiadasz wykształcenie co najmniej średnie techniczne,
 • Posiadasz doświadczenie w obsłudze i utrzymaniu systemów klimatyzacyjnych, chłodniczych, energetycznych
 • Masz wiedzę i doświadczenie z zakresu automatyki przemysłowej (mile widziane)
 • Posiadasz uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych
 • Masz doświadczenie w branży produkcyjnej (mile widziane)
 • Cechuje Cię zorientowanie na cel, umiejętność planowania i priorytetyzowania aktywności.
 • Swoją pracę wykonujesz z zaangażowaniem i masz wysokie standardy etyczne
 • Posiadasz własną działalność gospodarczą lub jesteś otwarty na jej założenie

Możemy Ci zaoferować:

 • Umowę o pracę (lub współpracę w oparciu o działalność gospodarczą)
 • Współpracę z firmą z branży biotechnologicznej o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Realną możliwość rozwoju własnego oraz udział w działaniach rozwojowych Spółki

Osoby zainteresowane w/w ofertą proszone są o przesłanie CV zawierającego niżej wymieniona klauzulę o ochronie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. Złożenie aplikacji wymaga zaznaczenia co najmniej 2 pierwszych zgód na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe w Biomed

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych jest „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA z siedzibą w:  20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10 (dalej również jako „Spółka” lub „Biomed Lublin”).

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email rekrutacja@biomedlublin.com

Z administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych – podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu pracy, oraz zgoda – w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy,
 • przeprowadzania przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych – podstawą przetwarzania jest zgoda.

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, Spółka będzie przechowywała Pani/Pana dane osobowe przez okres 2 lat od ostatniej aktualizacji przez Panią/Pana danych osobowych lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.

Proszę o skopiowanie poniżej wskazanej klauzuli nr 1 do treści przesyłanych dokumentów rekrutacyjnych w celu ewentualnego udziału w obecnym procesie rekrutacji.

W przypadku jeżeli chce Pan/Pani uczestniczyć w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Biomed Lublin proszę dodatkowo skopiować poniżej wskazaną klauzulę nr 2 do treści przesyłanych dokumentów rekrutacyjnych.

 

Klauzula nr 1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA z siedzibą w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 10 moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym. Rozumiem, iż mogę wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres mailowy rekrutacja@biomedlublin.com oraz, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Klauzula nr 2

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA z siedzibą w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 10 moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Rozumiem, że:

 • dane te będą przechowywane przez maksymalny okres 2 lat,
 • mogę wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres mailowy rekrutacja@biomedlublin.com,
 • wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.