Strona główna > Kariera

Dołącz do naszego zespołu

Jesteśmy firmą o ugruntowanej, długoletniej tradycji na rynku lubelskim, polskim i zagranicznym. Aktualnie do naszego Zespołu w Lublinie poszukujemy pracowników na stanowiska


PRACOWNIK PRODUKCJI

W naszej Firmie będzie mógł:

 

 • Być częścią zespołu odpowiadającego za produkcję preparatów medycznych i leków wspierających ludzkie zdrowie
 • Odpowiadać za poszczególne etapy produkcji naszych preparatów
 • Obsługiwać urządzenia, maszyny i linie produkcyjne, uczestniczyć w projektowaniu nowych procesów i programów badań, walidować procesy, pomiary i narzędzia, przygotowywać dokumentację z przeprowadzanych badań i analiz statystycznych
 • Nadzorować: stan techniczny urządzeń i maszyn, aparatury kontrolno-pomiarowej, poprawność procesów technologicznych wewnątrz Firmy
 • Dbać o zgodność poszczególnych etapów procesu produkcji z zasadami GMP

 

 

Dołącz do naszego zespołu, jeśli:

 • Posiadasz wykształcenie średnie w kierunku technicznym, elektrycznym, biotechnologicznym, inżynieryjnym, chemicznym, mikrobiologicznym lub pokrewnym,
 • Chcesz mieć udział w produkcji leków i preparatów ratujących i wspierających ludzkie życie i zdrowie w myśl idei, że zdrowie pacjentów jest dla nas najważniejsze,
 • Interesuje Cię obsługa urządzeń, maszyn, aparatur kontrolno-pomiarowych, linii technologicznych i produkcyjnych, planowanie programów badań i pomiarów, analizy mikrobiologiczne
 • Jesteś otwarty na pracę w ściśle określonych warunkach za zachowaniem restrykcyjnych zasad BHP gwarantujących zachowanie zasad GMP

Możemy Ci zaoferować:

 • umowę o pracę
 • rozwój w ramach wielu różnych zespołów odpowiedzialnych za poszczególne etapy produkcji adekwatnie do swoich zainteresowań
 • możliwość uczenia się biotechnologii od profesjonalistów

Osoby zainteresowane w/w ofertą proszone są o przesłanie CV zawierającego niżej wymieniona klauzulę o ochronie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. Złożenie aplikacji wymaga zaznaczenia co najmniej 2 pierwszych zgód na przetwarzanie danych osobowych.
Specjalista ds. Eksportu

Zakres obowiązków:

 • Bieżąca współpraca z obecnymi dostawcami i klientami z całego Świata, m.inn. Europy, Azji, Australii, Ameryki Południowej
 • Realizacja celów sprzedażowych, pozyskiwanie nowych klientów oraz koordynacja składanych zamówień
 • Prowadzenie dokumentacji handlowej (faktury, dokumentacja celna, oświadczenia wymagane do wysyłek)
 • Monitorowanie rynków zagranicznych oraz działań konkurencji pod kątem cen, planów sprzedażowych, procedur produkcyjnych, rynków zbytu)
 • Prowadzenie działań zmierzających do wzrostu sprzedaży, w tym działania marketingowe oraz bezpośrednie spotkania z Klientami
 • Koordynowanie logistyki dostaw i wysyłek i ścisła współpraca z działami wewnątrz organizacji
 • Prowadzenie działań związanych z procedurą celną, w tym kontakt z Izbą Gospodarczą i urzędami celnymi
 • Udział w międzynarodowych targach farmaceutycznych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację biznesową – warunek konieczny
 • Znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy i samodzielność w działaniu
 • Wysokie kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej i budowania długofalowych kontaktów z klientami
 • Gotowość do podróży służbowych, w tym zagranicznych

Oferujemy:

 • Możliwość współuczestniczenia w kreowaniu polityki exportowej Firmy oraz udział w misji skoncentrowanej na ratowaniu zdrowia i życia ludzi
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwości rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane w/w ofertą proszone są o przesłanie CV zawierającego niżej wymieniona klauzulę o ochronie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. Złożenie aplikacji wymaga zaznaczenia co najmniej 2 pierwszych zgód na przetwarzanie danych osobowych.
ELEKTROMECHANIK

W naszej Firmie będziesz mógł:

 • Wspierać obszar produkcji poprzez nadzór, remont i konserwację parku maszynowego Firmy
 • Nadzorować stan techniczny obiektów energetycznych (stacje transformatorowe, rozdzielnie prądu, węzły cieplne, rozdzielnice, generatory pary)
 • Sprawować kontrolę nad funkcjonowaniem urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, chłodniczych,
 • Nadzorować systemy i instalacje wykorzystywane podczas produkcji
 • Współpracować z dostawcami podzespołów poprzez składanie zamówień, zgłaszanie awarii, realizację napraw pogwarancyjnych
 • Ściśle współpracować z Wydziałami produkcyjnymi oraz Działem Walidacji
 • Wykonywać drobne naprawy techniczne i mechaniczne
 • Być częścią zespołu odpowiadającego za produkcję preparatów medycznych i leków wspierających ludzkie zdrowie

Dołącz do naszego zespołu, jeśli:

 • Posiadasz wykształcenie co najmniej średnie techniczne,
 • Posiadasz doświadczenie w obsłudze i utrzymaniu systemów klimatyzacyjnych, chłodniczych, energetycznych
 • Masz wiedzę i doświadczenie z zakresu automatyki przemysłowej (mile widziane)
 • Posiadasz uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych
 • Masz doświadczenie w branży produkcyjnej (mile widziane)
 • Cechuje Cię zorientowanie na cel, umiejętność planowania i priorytetyzowania aktywności.
 • Swoją pracę wykonujesz z zaangażowaniem i masz wysokie standardy etyczne
 • Posiadasz własną działalność gospodarczą lub jesteś otwarty na jej założenie

Możemy Ci zaoferować:

 • Umowę o pracę (lub współpracę w oparciu o działalność gospodarczą)
 • Współpracę z firmą z branży biotechnologicznej o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Realną możliwość rozwoju własnego oraz udział w działaniach rozwojowych Spółki

Osoby zainteresowane w/w ofertą proszone są o przesłanie CV zawierającego niżej wymieniona klauzulę o ochronie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. Złożenie aplikacji wymaga zaznaczenia co najmniej 2 pierwszych zgód na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe w Biomed

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych jest „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA z siedzibą w:  20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10 (dalej również jako „Spółka” lub „Biomed Lublin”).

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email rekrutacja@biomedlublin.com

Z administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych – podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu pracy, oraz zgoda – w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy,
 • przeprowadzania przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych – podstawą przetwarzania jest zgoda.

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, Spółka będzie przechowywała Pani/Pana dane osobowe przez okres 2 lat od ostatniej aktualizacji przez Panią/Pana danych osobowych lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.

Proszę o skopiowanie poniżej wskazanej klauzuli nr 1 do treści przesyłanych dokumentów rekrutacyjnych w celu ewentualnego udziału w obecnym procesie rekrutacji.

W przypadku jeżeli chce Pan/Pani uczestniczyć w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Biomed Lublin proszę dodatkowo skopiować poniżej wskazaną klauzulę nr 2 do treści przesyłanych dokumentów rekrutacyjnych.

 

Klauzula nr 1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA z siedzibą w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 10 moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym. Rozumiem, iż mogę wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres mailowy rekrutacja@biomedlublin.com oraz, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Klauzula nr 2

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA z siedzibą w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 10 moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Rozumiem, że:

 • dane te będą przechowywane przez maksymalny okres 2 lat,
 • mogę wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres mailowy rekrutacja@biomedlublin.com,
 • wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.