Misją Spółki Biomed Lublin jest wspieranie zdrowia i ratowanie życia ludzi poprzez opracowywanie innowacyjnych produktów i wskazań leczniczych oraz prowadzenie badań klinicznych we współpracy z ośrodkami naukowymi i medycznymi jak również ciągłe doskonalenie technologii i zwiększanie mocy produkcyjnych służących wzrostowi udziału w rynku światowym.

 


Strategia

 

Biomed Lublin to polska spółka, wytwarzająca i komercjalizująca produkty w różnych segmentach rynkowych z wybranymi, wysokomarżowymi produktami o dużym potencjale rynkowym w branży life science.

W swoim portfolio posiada i wciąż tworzy innowacyjne produkty bazując na know-how organizacji i własnych technologiach produkcyjnych. Celem Spółki jest doskonalenie tych technologii i wzrost mocy produkcyjnych aby sprostać rosnącemu popytowi na nasze produkty na istniejących i nowych rynkach oraz systematyczny wzrost udziału w rynku światowym. Ekspansja geograficzna nastawiona jest na współpracę z partnerami zapewniającymi rentowny, szybki wzrost sprzedaży.

Spółka zaangażowana jest w budowanie relacji i współpracy z uczelniami, ośrodkami badawczymi, autorytetami medycznymi, których celem jest opracowywanie nowych produktów i wskazań oraz badania kliniczne, dokumentujące skuteczność istniejących leków.

Realizacja wyżej wymienionych celów staje się możliwa dzięki podejmowanym działaniom, takim, jak projekt nowej fabryki, rebranding, wprowadzane nowe systemy informatyczne, innowacyjne technologie, ale przede wszystkim działaniom związanym z budową sprawnej  i stabilnej organizacji. Pozyskujemy nowych, ambitnych, zaangażowanych i wykwalifikowanych pracowników oraz zapewniamy rozwój w zorientowanej na sukces organizacji. Biomed Lublin jest spółką wykorzystującą polityki i procesy HR do skutecznego zarządzania potencjałem ludzkim, gwarantując wysoką satysfakcję z pracy na rynkowych warunkach dla pracowników i korzyść biznesową dla firmy i jej akcjonariuszy.


Ludzie

Nasi pracownicy to bardzo dobrze wykwalifikowani specjaliści i eksperci z wieloletnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. Dzięki pracy naszych technologów, mikrobiologów, techników, mistrzów, operatorów i inżynierów wciąż podnosimy jakość naszych produktów, a nasze procesy technologiczne i produkcyjne są coraz doskonalsze, na bieżąco walidowane i unowocześniane. Naszym ogromnym zasobem i powodem do dumy są lata doświadczeń i ogromna wiedza naszych pracowników. Dzięki nim z powodzeniem możemy realizować projekty dzielenia się wiedzą, które przy nowo otwieranych rekrutacjach i zatrudnianiu młodej kadry są nieocenioną wartością. Wartość naszych ludzi to nie tylko ich wiedza i doświadczenie, to również lojalność i zaangażowanie, czego owocem są długie lata pracy dla organizacji. Firma nie istniałaby bez nich, dlatego chcemy aby pracowało im się coraz lepiej, aby mieli możliwość rozwoju i działania w zróżnicowanej i elastycznej organizacji. Służą temu inicjowane w Spółce nowe projekty HR-owe mające na celu działania rozwojowe, doszkalające, budujące nową, dynamiczną kulturę organizacyjną, tworzące środowisko, które inspiruje i umożliwia ludziom współpracę oraz rozwój całej organizacji.

 


Historia

Początki istnienia firmy „BIOMED-LUBLIN” WSiS S.A. sięgają 1944 roku. Skomplikowana sytuacja epidemiologiczna Polski, związana z dobiegającą końca II Wojną Światową, wymogła szybkie podjęcie działań, w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

4 grudnia 1944r – działalność rozpoczyna Laboratorium Produkcji Szczepionki przeciwko Durowi Plamistemu (późniejszy Zakład Produkcji Szczepionki przeciwko Durowi Osutkowemu im. Rudolfa Weigla przy Państwowym Zakładzie Higieny w Lublinie);

1944r  – przy Filii Państwowego Zakładu Higieny w Lublinie powstaje drugi zakład produkcyjny – Zakład Produkcji Surowic i Szczepionek (produkcja szczepionek przeciw: wściekliźnie, czerwonce, durowi brzusznemu, szczepionki nieswoistej bodźcowej wg Delbeta, surowicy przeciwbłoniczej i przeciwtężcowej);

1951r – wyodrębnienie się ze struktur Państwowego Zakładu Higieny obu zakładów (zaczynają funkcjonować jako Lubelska Wytwórnia Surowic i Szczepionek);

lata 50. XX w. – dynamiczny rozwój wytwórni – znaczny wzrost zatrudnienia, rozbudowa działów produkcyjnych, rozszerzenie asortymentu;

1959r – Wytwórnia rozpoczyna organizowanie produkcji szczepionki Polio przeciwko chorobie Heinego-Medina oraz wytwarzanie preparatu bakteryjnego pod nazwą Lakcid;

1960r – Lubelska Wytwórnia Surowic i Szczepionek zostaje przemianowana na Wytwórnię Surowic i Szczepionek w Lublinie;

Lata 70 i 80 XX w. – ciągłe unowocześnianie procesów produkcyjnych, wprowadzanie nowych technologii, rozszerzanie asortymentu, modernizacja urządzeń,

1994r – 50 rocznica powstania Wytwórni Surowic i Szczepionek w Lublinie- firma może poszczycić się tym, że jest producentem m.in. takich preparatów jak: Szczepionka Przeciwgruźlicza BCG, Lakcid, Biogonadyl, Trombina, Gastrotrombina, Histaglobina.

30 grudnia 1999r – zawiązanie Spółki pod nazwą „Biomed” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie.

13 grudnia 2010r – zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy w Lublinie zmiany formy prawnej a w Spółkę Akcyjną, działającą pod firmą „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

2012r – dokonanie przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych rejestracji dwóch produktów osoczopochodnych – albuminy oraz ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia krwi.

Listopad 2013r  – zawarcie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dwóch umów o dofinansowanie technologii do produkcji immunoglobuliny dożylnej nowej generacji oraz innowacyjnego czynnika von Willebrandta (65,8 mln zł).

Czerwiec 2014r – zawarcie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o dofinansowanie technologii  do produkcji albuminy dożylnej nowej generacji (30,2 mln zł).

11 lipca 2014r – dokonanie przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych rejestracji trzeciego z pięciu produktów osoczopochodnych  – immunoglobuliny ludzkiej normalnej do podania dożylnego.

1 maja 2015r – objęcie 100% refundacją  Ministerstwa Zdrowia produktu Nanogy 5% (immunoglobulina) we wszystkich programach lekowych z zastosowaniem terapii immunoglobulinami