Misją Spółki Biomed Lublin jest wspieranie zdrowia i ratowanie życia ludzi poprzez opracowywanie innowacyjnych produktów i wskazań leczniczych oraz prowadzenie badań klinicznych we współpracy z ośrodkami naukowymi i medycznymi jak również ciągłe doskonalenie technologii i zwiększanie mocy produkcyjnych służących wzrostowi udziału w rynku światowym.

 


Historia

Początki istnienia firmy „BIOMED-LUBLIN” WSiS S.A. sięgają 1944 roku. Skomplikowana sytuacja epidemiologiczna Polski, związana z dobiegającą końca II Wojną Światową, wymogła szybkie podjęcie działań, w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

4 grudnia 1944r – działalność rozpoczyna Laboratorium Produkcji Szczepionki przeciwko Durowi Plamistemu (późniejszy Zakład Produkcji Szczepionki przeciwko Durowi Osutkowemu im. Rudolfa Weigla przy Państwowym Zakładzie Higieny w Lublinie);

1944r  – przy Filii Państwowego Zakładu Higieny w Lublinie powstaje drugi zakład produkcyjny – Zakład Produkcji Surowic i Szczepionek (produkcja szczepionek przeciw: wściekliźnie, czerwonce, durowi brzusznemu, szczepionki nieswoistej bodźcowej wg Delbeta, surowicy przeciwbłoniczej i przeciwtężcowej);

1951r – wyodrębnienie się ze struktur Państwowego Zakładu Higieny obu zakładów (zaczynają funkcjonować jako Lubelska Wytwórnia Surowic i Szczepionek);

lata 50. XX w. – dynamiczny rozwój wytwórni – znaczny wzrost zatrudnienia, rozbudowa działów produkcyjnych, rozszerzenie asortymentu;

1959r – Wytwórnia rozpoczyna organizowanie produkcji szczepionki Polio przeciwko chorobie Heinego-Medina oraz wytwarzanie preparatu bakteryjnego pod nazwą Lakcid;

1960r – Lubelska Wytwórnia Surowic i Szczepionek zostaje przemianowana na Wytwórnię Surowic i Szczepionek w Lublinie;

Lata 70 i 80 XX w. – ciągłe unowocześnianie procesów produkcyjnych, wprowadzanie nowych technologii, rozszerzanie asortymentu, modernizacja urządzeń,

1994r – 50 rocznica powstania Wytwórni Surowic i Szczepionek w Lublinie- firma może poszczycić się tym, że jest producentem m.in. takich preparatów jak: Szczepionka Przeciwgruźlicza BCG, Lakcid, Biogonadyl, Trombina, Gastrotrombina, Histaglobina.

30 grudnia 1999r – zawiązanie Spółki pod nazwą „Biomed” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie.

13 grudnia 2010r – zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy w Lublinie zmiany formy prawnej a w Spółkę Akcyjną, działającą pod firmą „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

2012r – dokonanie przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych rejestracji dwóch produktów osoczopochodnych – albuminy oraz ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia krwi.

Listopad 2013r  – zawarcie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dwóch umów o dofinansowanie technologii do produkcji immunoglobuliny dożylnej nowej generacji oraz innowacyjnego czynnika von Willebrandta (65,8 mln zł).

Czerwiec 2014r – zawarcie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o dofinansowanie technologii  do produkcji albuminy dożylnej nowej generacji (30,2 mln zł).

11 lipca 2014r – dokonanie przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych rejestracji trzeciego z pięciu produktów osoczopochodnych  – immunoglobuliny ludzkiej normalnej do podania dożylnego.

1 maja 2015r – objęcie 100% refundacją  Ministerstwa Zdrowia produktu Nanogy 5% (immunoglobulina) we wszystkich programach lekowych z zastosowaniem terapii immunoglobulinami