Misją Spółki Biomed Lublin jest wspieranie zdrowia i ratowanie życia ludzi poprzez opracowywanie innowacyjnych produktów i wskazań leczniczych oraz prowadzenie badań klinicznych we współpracy z ośrodkami naukowymi i medycznymi jak również ciągłe doskonalenie technologii i zwiększanie mocy produkcyjnych służących wzrostowi udziału w rynku światowym.

 


Strategia

 

Biomed Lublin to polska spółka, wytwarzająca i komercjalizująca produkty w różnych segmentach rynkowych z wybranymi, wysokomarżowymi produktami o dużym potencjale rynkowym w branży life science.

W swoim portfolio posiada i wciąż tworzy innowacyjne produkty bazując na know-how organizacji i własnych technologiach produkcyjnych. Celem Spółki jest doskonalenie tych technologii i wzrost mocy produkcyjnych aby sprostać rosnącemu popytowi na nasze produkty na istniejących i nowych rynkach oraz systematyczny wzrost udziału w rynku światowym. Ekspansja geograficzna nastawiona jest na współpracę z partnerami zapewniającymi rentowny, szybki wzrost sprzedaży.

Spółka zaangażowana jest w budowanie relacji i współpracy z uczelniami, ośrodkami badawczymi, autorytetami medycznymi, których celem jest opracowywanie nowych produktów i wskazań oraz badania kliniczne, dokumentujące skuteczność istniejących leków.

Realizacja wyżej wymienionych celów staje się możliwa dzięki podejmowanym działaniom, takim, jak realizacja projektu budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych produktów leczniczych, rebranding, wprowadzane nowe systemy informatyczne, innowacyjne technologie, ale przede wszystkim działaniom związanym z budową sprawnej  i stabilnej organizacji. Pozyskujemy nowych, ambitnych, zaangażowanych i wykwalifikowanych pracowników oraz zapewniamy rozwój w zorientowanej na sukces organizacji. Biomed Lublin jest spółką wykorzystującą polityki i procesy HR do skutecznego zarządzania potencjałem ludzkim, gwarantując wysoką satysfakcję z pracy na rynkowych warunkach dla pracowników i korzyść biznesową dla firmy i jej akcjonariuszy.


Ludzie
Nasi pracownicy to bardzo dobrze wykwalifikowani specjaliści i eksperci z wieloletnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. Dzięki pracy naszych technologów, mikrobiologów, techników, mistrzów, operatorów i inżynierów wciąż podnosimy jakość naszych produktów, a nasze procesy technologiczne i produkcyjne są coraz doskonalsze, na bieżąco walidowane i unowocześniane. Naszym ogromnym zasobem i powodem do dumy są lata doświadczeń i ogromna wiedza naszych pracowników. Dzięki nim z powodzeniem możemy realizować projekty dzielenia się wiedzą, które przy nowo otwieranych rekrutacjach i zatrudnianiu młodej kadry są nieocenioną wartością. Wartość naszych ludzi to nie tylko ich wiedza i doświadczenie, to również lojalność i zaangażowanie, czego owocem są długie lata pracy dla organizacji. Firma nie istniałaby bez nich, dlatego chcemy aby pracowało im się coraz lepiej, aby mieli możliwość rozwoju i działania w zróżnicowanej i elastycznej organizacji. Służą temu inicjowane w Spółce nowe projekty HR-owe mające na celu działania rozwojowe, doszkalające, budujące nową, dynamiczną kulturę organizacyjną, tworzące środowisko, które inspiruje i umożliwia ludziom współpracę oraz rozwój całej organizacji.

 


Historia

Początki istnienia firmy „BIOMED-LUBLIN” WSiS S.A. sięgają 1944 roku. Skomplikowana sytuacja epidemiologiczna Polski, związana z dobiegającą końca II Wojną Światową, wymogła szybkie podjęcie działań, w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

4 grudnia 1944r – działalność rozpoczyna Laboratorium Produkcji Szczepionki przeciwko Durowi Plamistemu (późniejszy Zakład Produkcji Szczepionki przeciwko Durowi Osutkowemu im. Rudolfa Weigla przy Państwowym Zakładzie Higieny w Lublinie);

1944r  – przy Filii Państwowego Zakładu Higieny w Lublinie powstaje drugi zakład produkcyjny – Zakład Produkcji Surowic i Szczepionek (produkcja szczepionek przeciw: wściekliźnie, czerwonce, durowi brzusznemu, szczepionki nieswoistej bodźcowej wg Delbeta, surowicy przeciwbłoniczej i przeciwtężcowej);

1951r – wyodrębnienie się ze struktur Państwowego Zakładu Higieny obu zakładów (zaczynają funkcjonować jako Lubelska Wytwórnia Surowic i Szczepionek);

lata 50. XX w. – dynamiczny rozwój wytwórni – znaczny wzrost zatrudnienia, rozbudowa działów produkcyjnych, rozszerzenie asortymentu;

1959r – Wytwórnia rozpoczyna organizowanie produkcji szczepionki Polio przeciwko chorobie Heinego-Medina oraz wytwarzanie preparatu bakteryjnego pod nazwą Lakcid;

1960r – Lubelska Wytwórnia Surowic i Szczepionek zostaje przemianowana na Wytwórnię Surowic i Szczepionek w Lublinie;

Lata 70 i 80 XX w. – ciągłe unowocześnianie procesów produkcyjnych, wprowadzanie nowych technologii, rozszerzanie asortymentu, modernizacja urządzeń,

1994r – 50 rocznica powstania Wytwórni Surowic i Szczepionek w Lublinie- firma może poszczycić się tym, że jest producentem m.in. takich preparatów jak: Szczepionka Przeciwgruźlicza BCG, Lakcid, Biogonadyl, Trombina, Gastrotrombina, Histaglobina.

30 grudnia 1999r – zawiązanie Spółki pod nazwą „Biomed” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie.

13 grudnia 2010r – zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy w Lublinie zmiany formy prawnej a w Spółkę Akcyjną, działającą pod firmą „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

2012r – dokonanie przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych rejestracji dwóch produktów osoczopochodnych – albuminy oraz ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia krwi.

Listopad 2013r  – zawarcie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dwóch umów o dofinansowanie technologii do produkcji immunoglobuliny dożylnej nowej generacji oraz innowacyjnego czynnika von Willebrandta (65,8 mln zł).

Czerwiec 2014r – zawarcie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o dofinansowanie technologii  do produkcji albuminy dożylnej nowej generacji (30,2 mln zł).

11 lipca 2014r – dokonanie przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych rejestracji trzeciego z pięciu produktów osoczopochodnych  – immunoglobuliny ludzkiej normalnej do podania dożylnego.

1 maja 2015r – objęcie 100% refundacją  Ministerstwa Zdrowia produktu Nanogy 5% (immunoglobulina) we wszystkich programach lekowych z zastosowaniem terapii immunoglobulinami