Strona główna > Produkty > Fibrynogen wołowy

Fibrynogen wołowy

Stosowany do celów laboratoryjnych, liofilizowany

Fibrynogen wołowy otrzymywany jest metodą Cohna (frakcja I- O), z dodatkiem buforu cytrynianowego i chlorku sodowego. Zawiera 85- 90 % białka krzepnącego. Preparat jest jałową, białą, bezpostaciową sybstancją. Wilgotność resztkowa- poniżej 3 %, zawartość popiołu- poniżej 25 %. Stosowany w laboratoriach medycznych przy ustalaniu wad i zaburzeń układu krzepnięcia krwi oraz w pracach badawczych z zakresu biochemii, fizjologii i patologii.

OPAKOWANIE
1 butelka z liofilizatem 0,1 g
1 butelka z liofilizatem 0,5 g
1 butelka z liofilizatem 1 g

TERMIN WAŻNOŚCI
3 lata.

PRZECHOWYWANIE
W temperaturze od 2°C do 8°C.