Strona główna > Produkty > Osocze królicze l

Osocze królicze l

Osocze królicze otrzymywane jest z krwi dorosłych, zdrowych królików pobranej w obecności antykoagulantu (cytrynianu). Osocze królicze stosuje się w diagnostyce szczepów gronkowcowych do wykrywania obecności: koagulazy w teście probówkowym i clumping factor (CF) w teście szkiełkowym.

Jedna fiolka z osoczem po rozpuszczeniu w 2 ml jałowej wody destylowanej posiada właściwości świeżego osocza cytrynianowego i odpowiada 2 ml płynnego osocza króliczego. Rekonstytuowane osocze można przetrzymywać w temperaturze 2°C do 8°C przez 5 dni, lub w temperaturze -20°C przez 30 dni. Nie zawiera środków konserwujących.

TERMIN WAŻNOŚCI
2 lata. Produkt nie może być użyty po upływie daty ważności, a także w przypadku jakichkolwiek oznak zepsucia, wystąpienia skrzepu czy zmętnienia.

PRZECHOWYWANIE
W temperaturze od 2°C do 8°C (w lodówce).