Strona główna > Produkty > Podłoże f-10 (ham)

Podłoże f-10 (ham)

Wyłącznie do użytku laboratoryjnego.

Podłoże F- 10 (Ham) jest podłożem wzrostowym i utrzymującym. Przydatne dla hodowli komórek nowotworowych, szczególnie czerniakowych. Posiada niskie stężenie tyrozyny, które zapobiega spontanicznej melanizacji komórek nowotworowych, przez to umożliwia ich ciągłe utrzymanie w warunkach in vitro. Sterylizowany przez filtrację.

Badania kontrolne:
jałowość,
pH (7,3 ± 0,2),
osmomolarność (270- 300 mOsmol/l),
przydatność do hodowli komórkowych.

Na życzenie odbiorcy przygotowywane są następujące modyfikacje podłoża:
z dodatkiem 2 % albuminy ludzkiej,
z dodatkiem 2 % albuminy ludzkiej i antybiotyków.

OPAKOWANIE
Butelka szklana zawierająca 50 ml roztworu
Butelka szklana zawierająca 100 ml roztworu

TERMIN WAŻNOŚCI
6 miesięcy

PRZECHOWYWANIE
W temperaturze od 2°C do 8°C