Strona główna > Produkty > Pożywka ogawy

Pożywka ogawy

 

Pożywka Ogawy jest pożywką półsyntetyczną, wybiórczą, do hodowli prątka BCG. Stosowana jest do oznaczania ilości żywych cząstek BCG w Sczepionce BCG. Pożywka ma postać skosu o zabarwieniu zielonym. Otrzymywana jest z masy jajowej połączonej z wodnym roztworem soli, glicerolem oraz wodnym roztworem zieleni malachitowej, działającej bakteriostatycznie na inne drobnoustroje. Pożywka kontrolowana jest na jałowość i żyzność podłoża.

OPAKOWANIE
Probówka ze skosem 5 ml

TERMIN WAŻNOŚCI
4 miesiące

PRZECHOWYWANIE
W temperaturze od 2°C do 8°C.