Strona główna > Produkty > Pożywka stonebrinka do diagnostyki bydlęcych prątków gruźlicy

Pożywka stonebrinka do diagnostyki bydlęcych prątków gruźlicy

 

Pożywka Löwensteina- Jensena z pirogronianem sodu służy do hodowli i identyfikacji prątków gruźlicy w laboratoriach lecznictwa weterynaryjnego i medycznego. Pożywka ma postać skosu o zabarwieniu zielonym. Otrzymywana jest z masy jajowej połączonej z wodnym roztworem soli, pirogronianem sodu oraz wodnym roztworem zieleni malachitowej, działającej bakteriostatycznie na inne drobnoustroje. Pożywki produkowane są w szczelnie zamkniętych probówkach, co zapobiega ich wysychaniu i zapewnia stałe warunki wzrostu w czasie wykonywania badania. Pożywka kontrolowana jest na jałowość oraz żyzność podłoża. Skład pożywki odpowiada przepisowi wg zaleceń WHO – BLG/UNDP/82.1.

OPAKOWANIE
Probówka ze skosem 5 ml

TERMIN WAŻNOŚCI
6 miesięcy

PRZECHOWYWANIE
W temperaturze od 2°C do 8°C.
Nie zamrażać!