Strona główna > Produkty > Pożywki jensena z lekami

Pożywki jensena z lekami

 

Pożywki Löwensteina – Jensena z dodatkiem preparatów przeciwprątkowych, w różnych stężeniach, umożliwiają dobór właściwych leków w terapii gruźlicy oraz służą do określania dawek stosowanych leków. Pożywka ma postać skosu o zabarwieniu zielonym. Otrzymywana jest z masy jajowej połączonej z wodnym roztworem soli i glicerolem, wodnym roztworem zieleni malachitowej, działającej bakteriostatycznie na inne drobnoustroje i różnych stężeń leków przeciwprątkowych. Pożywki spełniają kryteria diagnostyczne w zakresie czułości, wartości odżywczych i stężenia leków. Pożywki produkowane są w szczelnie zamkniętych probówkach, co zapobiega ich wysychaniu i zapewnia stałe warunki wzrostu w czasie wykonywania badania.

Pożywki są kontrolowana na jałowość. Ocena przydatności do badania lekowrażliwości wykonywane jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Skład pożywki odpowiada przepisowi wg zaleceń WHO – BLG/UNDP/82.1.

Rodzaje pożywek Löwensteina- Jensena:
z dodatkiem streptomycyny (SM) – stężenie 4 mcg/ml i 8 mcg/ml,
z dodatkiem izoniazydu (INH) – stężenie 0,2 mcg/ml i 0,4 mcg/ml,
z dodatkiem rifampicyny (RMP) – stężenie 40 mcg/ml i 80 mcg/ml,
z dodatkiem etambutolu (EMB) – stężenie 2 mcg/ml i 4 mcg/ml,
z dodatkiem oflaxaciny (OFL) – stężenie 2,5 mcg/ml i 5 mcg/ml,
z dodatkiem etionamidu (ETA) – stężenie 40 mcg/ml i 80 mcg/ml,
z dodatkiem kapreomycyny (CAP) – stężenie 40 mcg/ml i 80 mcg/ml,
z dodatkiem cykloseryny (CS) – stężenie 40 mcg/ml i 80 mcg/ml.

OPAKOWANIE
Probówka ze skosem 5 ml

TERMIN WAŻNOŚCI
9 miesięcy

PRZECHOWYWANIE
W temperaturze od 2°C do 8°C.
Nie zamrażać!