Strona główna > Produkty > Surowica bydlęca

Surowica bydlęca

Wyłącznie do użytku laboratoryjnego.

Jest naturalnym źródłem substancji białkowych. Służy jako uzupełnienie składników podłoży wzrostowych do hodowli komórkowych. Stosowana również w pracach laboratoryjnych i diagnostyczno- bakteriologicznych. Surowica bydlęca nie traci wartości odżywczych przy wielokrotnym zamrażaniu i rozmrażaniu. Pochodzi z krwi zwierząt zdrowych klinicznie, wolnych od chorób zakaźnych, przebadanych przez lekarza weterynarii. Jest sterylizowana przez filtrację.

Badania kontrolne surowicy cielęcej:
jałowość,
pH (7,8 ± 0,3),
osmomolarność (260- 320 mOsmol/l),
zawartość białka całkowitego (6,0- 9,0 %),
absorbancja (mniejsza niż 0,4, przy 415 nm),
przydatność do hodowli komórkowych.

OPAKOWANIE
Butelka szklana zawierająca 50 ml surowicy
Butelka szklana zawierająca 100 ml surowicy

TERMIN WAŻNOŚCI
12 miesięcy

PRZECHOWYWANIE
W temperaturze poniżej minus 5°C.

.