Strona główna > Produkty > Surowica cielęca

Surowica cielęca

Wyłącznie do użytku laboratoryjnego.

Jest naturalnym źródłem substancji białkowych, głównie do hodowli komórkowych. Ma znaczny wpływ na rozwój hodowli komórkowej, zwłaszcza w okresie początkowego wzrostu komórek. Surowica cielęca nie traci wartości odżywczych przy wielokrotnym zamrażaniu i rozmrażaniu. Pochodzi z krwi zwierząt zdrowych klinicznie, wolnych od chorób zakaźnych, przebadanych przez lekarza weterynarii. Jest sterylizowana przez filtrację.

Badania kontrolne surowicy cielęcej:
jałowość,
pH (7,8 ± 0,3),
osmomolarność (260- 320 mOsmol/l),
zawartość białka całkowitego (5,0- 9,0 %),
absorbancja (mniejsza niż 0,6, przy 415 nm),
przydatność do hodowli komórkowych.

OPAKOWANIE
Butelka szklana zawierająca 20 ml surowicy
Butelka szklana zawierająca 50 ml surowicy
Butelka szklana zawierająca 100 ml surowicy

TERMIN WAŻNOŚCI
12 miesięcy

PRZECHOWYWANIE
W temperaturze poniżej minus 5°C.