Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 19/2023/0039

Zapytanie Ofertowe Nr 19/2023/0039

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę nowego próbnika czystości
mikrobiologicznej powietrza.
Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji
biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20). Projekt jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z
Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.
Materiały do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 19_2023_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 15/2023/0039

Zapytanie Ofertowe Nr 15/2023/0039

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę nowych wag laboratoryjnych – 4 sztuki.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych – BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Materiały do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 15_2023_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 1 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 17/2023/0039

KOMUNIKAT NR 1 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 17/2023/0039

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2023-14275-158313) dotyczącym zakupu, dostawy, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ,IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego Systemu pomiaru cząstek, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała  umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy pytania i odpowiedzi dotyczące przedmiotu zamówienia.

 

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 1 dla 17_2023_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania nr 2023-14275- 150803

Informacja o zakończeniu postępowania nr 2023-14275- 150803

Informujemy, że w związku z realizacją projektu „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG”, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-06-0029/21, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zakończyła postępowanie dotyczące zakupu, dostawy, rozpakowania, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych myjni automatycznych – 2 sztuki. 

Materiały do pobrania:

Informacja o zakończeniu postępowania 6_2023_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 14/2023/0039

Zapytanie Ofertowe Nr 14/2023/0039

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup, dostawę, uruchomienie oraz szkolenie nowego dygestorium nastołowego – 1 sztuka.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Materiały do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 14_2023_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 1 w zakresie Zapytania ofertowego nr 9/2023/0029

KOMUNIKAT NR 1 w zakresie Zapytania ofertowego nr 9/2023/0029

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2023-14275-157517) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych inkubatorów do SPD – 3 sztuki, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21, dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 1 dla 9_2023_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 17/2023/0039

Zapytanie Ofertowe Nr 17/2023/0039

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup, dostawę, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego Systemu pomiaru cząstek.
Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Materiały do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 17_2023_0039.JC


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 9/2023/0029

Zapytanie Ofertowe Nr 9/2023/0029

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA
nowych inkubatorów do PST.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek.

Materiał do pobrania:

Zapytanie Ofertowe 9_2023_0029

 


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 14/2023/0029

Zapytanie Ofertowe Nr 14/2023/0029

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych rotorów stołowych.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek.

 

Materiał do pobrania:

Zapytanie Ofertowe 14_2023_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 6/2023/0029

Zapytanie Ofertowe Nr 6/2023/0029

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup, dostawę, rozpakowanie, instalację,
uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU
GMP oraz FDA nowych myjni automatycznych – 2 sztuki.
Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac
B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii
raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków
gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21). Projekt jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1
Badania na rynek.

Materiał do pobrania:

Zapytanie Ofertowe 6_2023_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania nr 2022-14275- 138367

Informacja o zakończeniu postępowania nr 2022-14275- 138367

Informujemy, że w związku z realizacją projektu  „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG”, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.02.01.00-00-0039/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1. oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zakończyła postępowanie dotyczące zakupu, dostawy, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego przenośnego licznika cząstek – 1 sztuka.
Materiały do pobrania:

Informacja o zakończeniu postępowania – 18_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania - 8_2022_0039

Informacja o zakończeniu postępowania - 8_2022_0039

Informujemy, że w związku z realizacją projektu  „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG”, na podstawie Umowy o dofinansowanie
nr POIR.02.01.00-00-0039/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1. oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną
ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zakończyła postępowanie dotyczące zakupu, dostawy, instalacji i uruchomienia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych inkubatorów do PST – 2 sztuki.

Materiały do pobrania:

Informacja o zakończeniu postępowania – 8_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 1 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 18/2022/0039

KOMUNIKAT NR 1 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 18/2022/0039

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-138367) na zakup, dostawę, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego przenośnego licznika cząstek – 1 sztuka, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 1 dla 18_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 1 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 8/2022/0039

KOMUNIKAT NR 1 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 8/2022/0039

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-136682) na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych Inkubatorów do PST – 2 sztuki, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 1 dla 8_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania nr 2022-14275- 126951

Informacja o zakończeniu postępowania nr 2022-14275- 126951

 

Informujemy, że w związku z realizacją projektu „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG”, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-06-0029/21, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zakończyła postępowanie dotyczące zakupu, dostawy, rozpakowania, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora parowego do inaktywacji – 1 sztuka.

 

Materiały do pobrania:

Informacja o zakończeniu postępowania – 5_2022_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania nr 2022-14275- 126947

Informacja o zakończeniu postępowania nr 2022-14275- 126947

 

Informujemy, że w związku z realizacją projektu „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG”, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-06-0029/21, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zakończyła postępowanie dotyczące zakupu, dostawy, rozpakowania, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora powietrznego z depirogenizacją – 1 sztuka.

 

Materiały do pobrania:

Informacja o zakończeniu postępowania – 4_2022_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania nr 2022-14275- 126945

Informacja o zakończeniu postępowania nr 2022-14275- 126945

Informujemy, że w związku z realizacją projektu „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG”, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-06-0029/21, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zakończyła postępowanie dotyczące zakupu, dostawy, rozpakowania, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych sterylizatorów parowych – 2 sztuki.

 

Materiały do pobrania:

Informacja o zakończeniu postępowania – 3_2022_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 18/2022/0039

Zapytanie Ofertowe Nr 18/2022/0039

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup, dostawę, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego przenośnego licznika cząstek – 1 sztuka.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Materiały do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 18_2022_0039_JK


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 8/2022/0039

Zapytanie Ofertowe Nr 8/2022/0039

 

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych inkubatorów do PST – 2 sztuki.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Materiały do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 8_2022_0039_FINAL 


Strona główna > Zapytania ofertowe > Komunikat nr 1 w zakresie Zapytania ofertowego nr. 2_2022_0014

Komunikat nr 1 w zakresie Zapytania ofertowego nr. 2_2022_0014

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-132809) dotyczącym zakupu, dostawy, rozpakowania, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji IQ, OQ i PQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP nowego czytnika luminescencji, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R odnoszących się do innowacyjnych metod oceny jakości produktów opartych o prątki BCG podszczepu Moreau” (numer wniosku o dofinansowanie: POPW.01.03.01-06-0014/22; numer naboru: POPW.01.03.01-IP.01-00-001/22), niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

 

Komunikat nr 1 dla 2_2022_0014


Strona główna > Zapytania ofertowe > Komunikat nr 1 w zakresie Zapytania ofertowego nr 1/2022/0014

Komunikat nr 1 w zakresie Zapytania ofertowego nr 1/2022/0014

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-129042) dotyczącym zakupu, dostawy, rozpakowania, instalacji, uruchomienia, szkolenia  oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego urządzenia do badania szczelności, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R odnoszących się do innowacyjnych metod oceny jakości produktów opartych o prątki BCG podszczepu Moreau” (numer wniosku o dofinansowanie: POPW.01.03.01-06-0014/22; numer naboru: POPW.01.03.01-IP.01-00-001/22) (dalej: ‘projekt’), niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 1 dla 1_2022_0014


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe nr 2/2022/0014

Zapytanie Ofertowe nr 2/2022/0014

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup, dostawę, rozpakowanie, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację IQ, OQ i PQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP nowego czytnika luminescencji.
Postepowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R odnoszących się do innowacyjnych metod oceny jakości produktów opartych o prątki BCG podszczepu Moreau” (numer wniosku o dofinansowanie: POPW.01.03.01-06-0014/22; numer naboru: POPW.01.03.01-IP.01-00-001/22) (dalej: ‘projekt’).
Na dzień uruchomienia postępowania, projekt pozostaje w ocenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Po podpisaniu Umowy o dofinansowanie projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia; Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne; Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP).

Materiały do pobrania:

Zapytanie Ofertowe nr 2_2022_0014_CzytnikLuminescencji_FINAL


Strona główna > Zapytania ofertowe > Komunikat nr 2 w zakresie Zapytania ofertowego nr 5/2022/0029

Komunikat nr 2 w zakresie Zapytania ofertowego nr 5/2022/0029

 

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-126951) dotyczącym zakupu, dostawy, rozpakowania, instalacji, uruchomienia, szkolenia  oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora parowego do inaktywacji – 1 sztuka, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21, dla którego Spółka podpisała  umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 2 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 2 dla 5_2022_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > Komunikat nr 2 w zakresie Zapytania ofertowego nr 4/2022/0029

Komunikat nr 2 w zakresie Zapytania ofertowego nr 4/2022/0029

 

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-126947) dotyczącym zakupu, dostawy, rozpakowania, instalacji, uruchomienia, szkolenia  oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora powietrznego z depirogenizacją – 1 sztuka, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21, dla którego Spółka podpisała  umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 2 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 2 dla 4_2022_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > Komunikat nr 3 w zakresie Zapytania ofertowego nr 3/2022/0029

Komunikat nr 3 w zakresie Zapytania ofertowego nr 3/2022/0029

 

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-126945) dotyczącym zakupu, dostawy, rozpakowania, instalacji, uruchomienia, szkolenia  oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych sterylizatorów parowych – 2 sztuki, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21, dla którego Spółka podpisała  umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 3 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 3 dla 3_2022_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > Komunikat nr 1 w zakresie Zapytania ofertowego nr 5/2022/0029

Komunikat nr 1 w zakresie Zapytania ofertowego nr 5/2022/0029

 

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-126951) dotyczącym zakupu, dostawy, rozpakowania, instalacji, uruchomienia, szkolenia  oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora parowego do inaktywacji – 1 sztuka, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21, dla którego Spółka podpisała  umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w zakresie istotnych warunków zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 1 dla 5_2022_0029

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 5_2022_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > Komunikat nr 1 w zakresie Zapytania ofertowego nr 4/2022/0029

Komunikat nr 1 w zakresie Zapytania ofertowego nr 4/2022/0029

 

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-126947) dotyczącym zakupu, dostawy, rozpakowania, instalacji, uruchomienia, szkolenia  oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora powietrznego z depirogenizacją – 1 sztuka, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21, dla którego Spółka podpisała  umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w zakresie istotnych warunków zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 1 dla 4_2022_0029

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 4_2022_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > Komunikat nr 2 w zakresie Zapytania ofertowego nr 3/2022/0029

Komunikat nr 2 w zakresie Zapytania ofertowego nr 3/2022/0029

 

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-126945) dotyczącym zakupu, dostawy, rozpakowania, instalacji, uruchomienia, szkolenia  oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych sterylizatorów parowych – 2 sztuki, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21, dla którego Spółka podpisała  umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 2 w zakresie istotnych warunków zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 2 dla 3_2022_0029

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 3_2022_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe nr 1/2022/0014

Zapytanie Ofertowe nr 1/2022/0014

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup, dostawę, rozpakowanie, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ, i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego urządzenia do badania szczelności.

Postepowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R odnoszących się do innowacyjnych metod oceny jakości produktów opartych o prątki BCG podszczepu Moreau” (numer wniosku o dofinansowanie: POPW.01.03.01-06-0014/22; numer naboru: POPW.01.03.01-IP.01-00-001/22) (dalej: ‘projekt’).

Na dzień uruchomienia postępowania, projekt pozostaje w ocenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Po podpisaniu Umowy o dofinansowanie projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia; Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne; Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP).

 

Materiały do pobrania:

Zapytanie Ofertowe nr 1_2022_0014


Strona główna > Zapytania ofertowe > Komunikat nr 1 w zakresie Zapytania ofertowego nr 3/2022/0029

Komunikat nr 1 w zakresie Zapytania ofertowego nr 3/2022/0029

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-126945) dotyczącym zakupu, dostawy, rozpakowania, instalacji, uruchomienia, szkolenia  oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych sterylizatorów parowych – 2 sztuki, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21, dla którego Spółka podpisała  umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. 

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 1 dla 3_2022_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 5/2022/0029

Zapytanie Ofertowe Nr 5/2022/0029

 

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup, dostawę, rozpakowanie, instalację, uruchomienie, szkolenie  oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora parowego do inaktywacji – 1 sztuka.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek.

 

Materiały do pobrania:

Zapytanie Ofertowe 5_2022_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 4/2022/0029

Zapytanie Ofertowe Nr 4/2022/0029

 

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup, dostawę, rozpakowanie, instalację, uruchomienie, szkolenie  oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora powietrznego z depirogenizacją – 1 sztuka.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek.

 

Materiały do pobrania:

Zapytanie Ofertowe 4_2022_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 3/2022/0029

Zapytanie Ofertowe Nr 3/2022/0029

 

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup, dostawę, rozpakowanie, instalację, uruchomienie, szkolenie  oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych sterylizatorów parowych – 2 sztuki.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek.

 

Materiały do pobrania:Zapytanie Ofertowe 3_2022_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania nr 2022-14275-114793

Informacja o zakończeniu postępowania nr 2022-14275-114793

Informujemy, że w związku z realizacją projektu  „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG”, na podstawie Umowy o dofinansowanie
nr POIR.02.01.00-00-0039/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1. oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną
ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zakończyła postępowanie dotyczące zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych cieplarek – 8 sztuk.

Materiały do pobrania:

Informacja o zakończeniu postępowania – 7_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania nr 1/ABM/2022

Informacja o zakończeniu postępowania nr 1/ABM/2022

Informujemy, że w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn.   „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa Onko BCG opartego o nową formę rekonstytucji w postaci systemu zamkniętego u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego z wykorzystaniem metod molekularnych.”, dla którego Spółka ubiega się o dofinansowanie ze środków publicznych w ramach Konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych (ABM/2022/4) realizowanego za pośrednictwem Agencji Badań Medycznych oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zakończyła postępowanie dotyczące przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych polegających na opracowaniu panelu markerów molekularnych do oceny odpowiedzi na leczenie powierzchownych, nabłonkowych, nieinwazyjnych guzów pęcherza moczowego (carcinoma urotheliale Ta, Tis, T1)

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 1/ABM/2022

Zapytanie Ofertowe Nr 1/ABM/2022

W związku z planowaną realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn. „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa Onko BCG opartego o nową formę rekonstytucji w postaci systemu zamkniętego u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego z wykorzystaniem metod molekularnych.”, dla którego Spółka ubiega się o dofinansowanie ze środków publicznych w ramach Konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych  (ABM/2022/4) realizowanego za pośrednictwem Agencji Badań Medycznych oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.  składa zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych polegających na opracowaniu panelu markerów molekularnych do oceny odpowiedzi na leczenie powierzchownych, nabłonkowych, nieinwazyjnych guzów pęcherza moczowego (carcinoma urotheliale Ta, Tis, T1).

Materiały do pobrania:

zapytanie ofertowe_nr1_ABM_2022_Biomed_Lublin


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania nr 32/2022/0039

Informacja o zakończeniu postępowania nr 32/2022/0039

 

Informujemy, że w związku z realizacją projektu  „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG”, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.02.01.00-00-0039/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1. oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zakończyła postępowanie dotyczące zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych komór laminarnych BSL II – 3 komplety oraz zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych stacjonarnych liczników cząstek – 3 komplety

 

Materiały do pobrania:

Informacja o zakończeniu postępowania – 32_2021_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania nr 2022-14275-98470

Informacja o zakończeniu postępowania nr 2022-14275-98470

Informujemy, że w związku z realizacją projektu „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG”, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-06-0029/21, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zakończyła postępowanie dotyczące zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej linii technologicznej do mycia, depyrogenizacji, rozlewu aseptycznego, liofilizacji i zamykania fiolek – 1 komplet.

 

Materiały do pobrania:

Informacja o zakończeniu postępowania – 2_2022_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania nr 2022-14275-106359

Informacja o zakończeniu postępowania nr 2022-14275-106359

Informujemy, że w związku z realizacją projektu  „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG”, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.02.01.00-00-0039/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1. oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zakończyła postępowanie dotyczące zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych rotorów stołowych – 3 sztuki.

Materiały do pobrania:

Informacja o zakończeniu postępowania – 16_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 2 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 7/2022/0039

KOMUNIKAT NR 2 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 7/2022/0039

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-114793) na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych cieplarek – 8 sztuk, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 2 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 2 dla 7_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 1 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 7/2022/0039

KOMUNIKAT NR 1 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 7/2022/0039

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-114793) na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych cieplarek – 8 sztuk, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 1 dla 7_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania nr 1/2022/0029   

Informacja o zakończeniu postępowania nr 1/2022/0029   

Informujemy, że w związku z realizacją projektu „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG”, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-06-0029/21, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zakończyła postępowanie dotyczące  

budowy budynku produkcyjnego ONKO BCG w „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA w Lublinie, przy ul. Głównej 34 wraz z niezbędną infrastrukturą

Materiały do pobrania:

rozstrzygniecie_ogloszenia_94486


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania nr 31/2022/0039   

Informacja o zakończeniu postępowania nr 31/2022/0039   

Informujemy, że w związku z realizacją projektu  „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG”, na podstawie Umowy o dofinansowanie
nr POIR.02.01.00-00-0039/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1. oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną
ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zakończyła postępowanie dotyczące zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA: nowej komory laminarnej oraz nowego stacjonarnego licznika cząstek.  

Materiały do pobrania:

Informacja o zakończeniu postępowania – 31_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania nr 29/2022/0039   

Informacja o zakończeniu postępowania nr 29/2022/0039   

Informujemy, że w związku z realizacją projektu  „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG”, na podstawie Umowy o dofinansowanie
nr POIR.02.01.00-00-0039/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1. oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną
ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zakończyła postępowanie dotyczące zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej komory LAF mobilnej.

Materiały do pobrania:

Informacja o zakończeniu postępowania – 29_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania nr 28/2022/0039   

Informacja o zakończeniu postępowania nr 28/2022/0039   

Informujemy, że w związku z realizacją projektu  „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG”, na podstawie Umowy o dofinansowanie
nr POIR.02.01.00-00-0039/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1. oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną
ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zakończyła postępowanie dotyczące zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej komory LAF (komora próbkowania).

Materiały do pobrania:

Informacja o zakończeniu postępowania – 28_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 3 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 32/2022/0039

KOMUNIKAT NR 3 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 32/2022/0039

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-111125) na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych komór laminarnych BSL II – 3 komplety oraz zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych stacjonarnych liczników cząstek – 3 komplety , które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 3 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 3 dla 32_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 7/2022/0039

Zapytanie Ofertowe Nr 7/2022/0039

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych cieplarek – 8 sztuk.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Materiały do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7_2022_0039_22.06.2022


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 2 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 32/2022/0039

KOMUNIKAT NR 2 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 32/2022/0039

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-111125) na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych komór laminarnych BSL II – 3 komplety oraz zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych stacjonarnych liczników cząstek – 3 komplety , które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 2 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 2 dla 32_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 1 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 32/2022/0039

KOMUNIKAT NR 1 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 32/2022/0039

 

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-111125) na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych komór laminarnych BSL II – 3 komplety oraz zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych stacjonarnych liczników cząstek – 3 komplety , które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 1 dla 32_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania nr 2022-14275-95249

Informacja o zakończeniu postępowania nr 2022-14275-95249

Informujemy, że w związku z realizacją projektu  „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG”, na podstawie Umowy o dofinansowanie
nr POIR.02.01.00-00-0039/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1. oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną
ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zakończyła postępowanie dotyczące zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej myjni automatycznej – 1 sztuki.

Materiały do pobrania:

Informacja o zakończeniu postępowania – 9_2021_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 32/2022/0039

Zapytanie Ofertowe Nr 32/2022/0039

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych komór laminarnych BSL II – 3 komplety oraz zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych stacjonarnych liczników cząstek – 3 komplety.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Materiały do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 32_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 11 w zakresie zapytania ofertowego 2022-14275-94486

KOMUNIKAT NR 11 w zakresie zapytania ofertowego 2022-14275-94486

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-94486) dotyczącym realizacji zadania: Budowa budynku produkcyjnego ONKO BCG w „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w Lublinie, przy ul. Głównej 34 wraz z niezbędną infrastrukturą, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 11 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 11 dla 1_2022_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 10 w zakresie zapytania ofertowego 2022-14275-94486

KOMUNIKAT NR 10 w zakresie zapytania ofertowego 2022-14275-94486

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-94486) dotyczącym realizacji zadania: Budowa budynku produkcyjnego ONKO BCG w „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w Lublinie, przy ul. Głównej 34 wraz z niezbędną infrastrukturą, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 10 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 10 dla 1_2022_0029

2022.05.18_Kopia Kopia pliku PYTANIA BIOMED_11_05_2022_JW2


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 9 w zakresie zapytania ofertowego 2022-14275-94486

KOMUNIKAT NR 9 w zakresie zapytania ofertowego 2022-14275-94486

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-94486) dotyczącym realizacji zadania: Budowa budynku produkcyjnego ONKO BCG w „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w Lublinie, przy ul. Głównej 34 wraz z niezbędną infrastrukturą, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 9 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz wydłużeniu terminu składania ofert.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 9 dla 1_2022_0029

Zestawienie Odpowiedzi Technicznych


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 8 w zakresie zapytania ofertowego 2022-14275-94486

KOMUNIKAT NR 8 w zakresie zapytania ofertowego 2022-14275-94486

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-94486) dotyczącym realizacji zadania: Budowa budynku produkcyjnego ONKO BCG w „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w Lublinie, przy ul. Głównej 34 wraz z niezbędną infrastrukturą, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 8 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 8 dla 1_2022_0029

2022.05.12 _Zapytanie_ofertowe _BIOMED_aktualizacja


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 7 w zakresie zapytania ofertowego 2022-14275-94486

KOMUNIKAT NR 7 w zakresie zapytania ofertowego 2022-14275-94486

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-94486) dotyczącym realizacji zadania: Budowa budynku produkcyjnego ONKO BCG w „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w Lublinie, przy ul. Głównej 34 wraz z niezbędną infrastrukturą, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 7 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz wydłużeniu terminu składania ofert.

 

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 7 dla 1_2022_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 16/2022/0039

Zapytanie Ofertowe Nr 16/2022/0039

 

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych rotorów stołowych – 3 sztuki.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Materiały do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16_2022_0039_JK _EM


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 1 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 31/2022/0039

KOMUNIKAT NR 1 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 31/2022/0039

 

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-102286) na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej komory laminarnej – 1 sztuka oraz zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego stacjonarnego licznika cząstek – 1 sztuka, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym informujemy o wydłużeniu terminu składania ofert.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 1 dla 31_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 1 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 29/2022/0039

KOMUNIKAT NR 1 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 29/2022/0039

 

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-102285) na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego LAF mobilnego, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym informujemy o wydłużeniu terminu składania ofert.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 1 dla 29_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 1 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 28/2022/0039

KOMUNIKAT NR 1 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 28/2022/0039

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-101757) na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej komory LAF (boks próbkowania), które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym informujemy o wydłużeniu terminu składania ofert.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 1 dla 28_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 7 w zakresie Zapytania ofertowego nr 2/2022/0029

KOMUNIKAT NR 7 w zakresie Zapytania ofertowego nr 2/2022/0029

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-98470) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia  oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej linii technologicznej do mycia, depyrogenizacji, rozlewu aseptycznego, liofilizacji i zamykania fiolek – 1, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 7 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz informujemy o wydłużeniu terminu składania ofert.

 

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 7 dla 2_2022_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT  w zakresie Zapytania ofertowego nr 2/2022/0029

KOMUNIKAT  w zakresie Zapytania ofertowego nr 2/2022/0029

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-98470) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia  oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej linii technologicznej do mycia, depyrogenizacji, rozlewu aseptycznego, liofilizacji i zamykania fiolek – 1, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy zaktualizowane Zapytanie Ofertowe.

Materiały do pobrania:

Zapytanie ofertowe 2_2022_0029 22.04

Zapytanie ofertowe 2_2022_0029 EN 22.04

IWZ _linia ONKO 22.04


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 6 w zakresie Zapytania ofertowego nr 2/2022/0029

KOMUNIKAT NR 6 w zakresie Zapytania ofertowego nr 2/2022/0029

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-98470) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia  oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej linii technologicznej do mycia, depyrogenizacji, rozlewu aseptycznego, liofilizacji i zamykania fiolek – 1, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 6 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 6 dla 2_2022_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 5 w zakresie Zapytania ofertowego nr 2/2022/0029

KOMUNIKAT NR 5 w zakresie Zapytania ofertowego nr 2/2022/0029

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-98470) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia  oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej linii technologicznej do mycia, depyrogenizacji, rozlewu aseptycznego, liofilizacji i zamykania fiolek – 1, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 5 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 5 dla 2_2022_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 6 w zakresie zapytania ofertowego 2022-14275-94486

KOMUNIKAT NR 6 w zakresie zapytania ofertowego 2022-14275-94486

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-94486) dotyczącym realizacji zadania: Budowa budynku produkcyjnego ONKO BCG w „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w Lublinie, przy ul. Głównej 34 wraz z niezbędną infrastrukturą, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 6 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz wydłużeniu terminu składania ofert.

 

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 6 dla 1_2022_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 4 w zakresie Zapytania ofertowego nr 2/2022/0029

KOMUNIKAT NR 4 w zakresie Zapytania ofertowego nr 2/2022/0029

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-98470) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia  oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej linii technologicznej do mycia, depyrogenizacji, rozlewu aseptycznego, liofilizacji i zamykania fiolek – 1, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 4 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz uszczegółowienie Specyfikacji Wymagań Użytkownika (URS). Uszczegółowienie Specyfikacji Wymagań Użytkownika (URS) otrzymają Oferenci, którzy złożyli/złożą podpisane Oświadczenie o poufności.  

 

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 4 dla 2_2022_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 5 w zakresie zapytania ofertowego 2022-14275-94486

KOMUNIKAT NR 5 w zakresie zapytania ofertowego 2022-14275-94486

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-94486) dotyczącym realizacji zadania: Budowa budynku produkcyjnego ONKO BCG w „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w Lublinie, przy ul. Głównej 34 wraz z niezbędną infrastrukturą, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 5 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 5 dla 1_2022_0029

Załącznik 1 do zapytania 1_2022_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 3 w zakresie Zapytania ofertowego nr 2/2022/0029

KOMUNIKAT NR 3 w zakresie Zapytania ofertowego nr 2/2022/0029

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-98470) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia  oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej linii technologicznej do mycia, depyrogenizacji, rozlewu aseptycznego, liofilizacji i zamykania fiolek – 1, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 3 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz wydłużeniu terminu składania ofert.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 3 dla 2_2022_0029

Zapytanie ofertowe 2_2022_0029 05.04


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania nr 2021-14275-77716

Informacja o zakończeniu postępowania nr 2021-14275-77716

Informujemy, że w związku z realizacją projektu  „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG”, na podstawie Umowy o dofinansowanie
nr POIR.02.01.00-00-0039/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1. oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną
ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zakończyła postępowanie dotyczące zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora powietrznego – 1 sztuki.

Materiały do pobrania:

Informacja o zakończeniu postępowania – 4_2021_0039 aktualizacja


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 31/2022/0039

Zapytanie Ofertowe Nr 31/2022/0039

 

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej komory laminarnej – 1 sztuka oraz zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego stacjonarnego licznika cząstek – 1 sztuka.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Materiały do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 31_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 29/2022/0039

Zapytanie Ofertowe Nr 29/2022/0039

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej komory LAF mobilnej – 1 sztuka.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Materiały do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 29_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 4 w zakresie zapytania ofertowego 2022-14275-94486

KOMUNIKAT NR 4 w zakresie zapytania ofertowego 2022-14275-94486

 

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-94486) dotyczącym realizacji zadania: Budowa budynku produkcyjnego ONKO BCG w „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w Lublinie, przy ul. Głównej 34 wraz z niezbędną infrastrukturą, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 4 w zakresie wydłużenia terminu składania ofert.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 4 dla 1_2022_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 2 w zakresie Zapytania ofertowego nr 2/2022/0029

KOMUNIKAT NR 2 w zakresie Zapytania ofertowego nr 2/2022/0029

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-98470) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia  oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej linii technologicznej do mycia, depyrogenizacji, rozlewu aseptycznego, liofilizacji i zamykania fiolek – 1, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 2 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 2 dla 2_2022_0029

IWZ _linia ONKO


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 28/2022/0039

Zapytanie Ofertowe Nr 28/2022/0039

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej komory LAF (boks próbkowania) – 1 sztuka.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Materiały do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 28_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 5 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 9/2022/0039

KOMUNIKAT NR 5 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 9/2022/0039

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-95249) na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej myjni automatycznej – 1 komplet, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 5 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 5 dla 9_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 1 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 6/2022/0039

KOMUNIKAT NR 1 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 6/2022/0039

 

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-98829) na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych komór laminarnych BSL II – 3 komplety oraz zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych stacjonarnych liczników cząstek – 3 komplety , które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 1 dla 6_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 1 w zakresie Zapytania ofertowego nr 2/2022/0029

KOMUNIKAT NR 1 w zakresie Zapytania ofertowego nr 2/2022/0029

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-98470) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia  oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej linii technologicznej do mycia, depyrogenizacji, rozlewu aseptycznego, liofilizacji i zamykania fiolek – 1, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 1 dla 2_2022_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 4 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 9/2022/0039

KOMUNIKAT NR 4 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 9/2022/0039

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-95249) na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej myjni automatycznej – 1 komplet, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 4 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 4 dla 9_2022_0039

IWZ dla 9_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 3 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 9/2022/0039

KOMUNIKAT NR 3 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 9/2022/0039

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-95249) na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej myjni automatycznej – 1 komplet, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 3 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 3 dla 9_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 3 w zakresie zapytania ofertowego 2022-14275-94486

KOMUNIKAT NR 3 w zakresie zapytania ofertowego 2022-14275-94486

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-94486) dotyczącym realizacji zadania: Budowa budynku produkcyjnego ONKO BCG w „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w Lublinie, przy ul. Głównej 34 wraz z niezbędną infrastrukturą, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 3 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 3 dla 1_2022_0029 _24.03.2022

2022.03.24_Zapytanie_ofertowe _BIOMED_FINAL_aktualizacja


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 2 w zakresie zapytania ofertowego 2022-14275-94486

KOMUNIKAT NR 2 w zakresie zapytania ofertowego 2022-14275-94486

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-94486) dotyczącym realizacji zadania: Budowa budynku produkcyjnego ONKO BCG w „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w Lublinie, przy ul. Głównej 34 wraz z niezbędną infrastrukturą, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 2 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 2 dla 1_2022_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 6/2022/0039

Zapytanie Ofertowe Nr 6/2022/0039

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych komór laminarnych BSL II – 3 komplety oraz zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych stacjonarnych liczników cząstek – 3 komplety.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Materiały do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 2 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 9/2022/0039

KOMUNIKAT NR 2 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 9/2022/0039

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-95249) na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej myjni automatycznej – 1 komplet, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 2 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 2 dla 9_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 2/2022/0029

Zapytanie Ofertowe Nr 2/2022/0029

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie, szkolenie  oraz kwalifikacją DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej linii technologicznej do mycia, depyrogenizacji, rozlewu aseptycznego, liofilizacji i zamykania fiolek – 1 komplet.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek.

 

Materiały do pobrania:

Zapytanie ofertowe 2_2022_0029

 


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 1 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 9/2022/0039

KOMUNIKAT NR 1 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 9/2022/0039

KOMUNIKAT NR 1 w zakresie Zapytania Ofertowego Nr 9/2022/0039

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-95249) na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej myjni automatycznej – 1 komplet, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 1 dla 9_2022_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 1 w zakresie zapytania ofertowego 2022-14275-94486

KOMUNIKAT NR 1 w zakresie zapytania ofertowego 2022-14275-94486

KOMUNIKAT NR 1 w zakresie zapytania ofertowego 2022-14275-94486

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-94486) dotyczącym realizacji zadania: Budowa budynku produkcyjnego ONKO BCG w „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w Lublinie, przy ul. Głównej 34 wraz z niezbędną infrastrukturą, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 1 dla 1_2022_0029


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 9/2022/0039

Zapytanie Ofertowe Nr 9/2022/0039

Zapytanie Ofertowe Nr 9/2022/0039

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej myjni automatycznej – 1 komplet.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer: POIR.02.01.00-00- 0039/20). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Materiały do pobrania:

Zapytanie ofertowe 9_2022_0039

 

 


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania nr 2021-14275-77717

Informacja o zakończeniu postępowania nr 2021-14275-77717

Informacja o zakończeniu postępowania nr 2021-14275-77717

Informujemy, że w związku z realizacją projektu  „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG”, na podstawie Umowy o dofinansowanie
nr POIR.02.01.00-00-0039/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1. oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną
ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zakończyła postępowanie dotyczące zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora parowego do inaktywacji – 1 sztuki.

Materiały do pobrania:

Informacja o zakończeniu postępowania – 5_2021_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania nr 2021-14275-77716

Informacja o zakończeniu postępowania nr 2021-14275-77716

Informacja o zakończeniu postępowania nr 2021-14275-77716

Informujemy, że w związku z realizacją projektu  „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG”, na podstawie Umowy o dofinansowanie
nr POIR.02.01.00-00-0039/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1. oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną
ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zakończyła postępowanie dotyczące zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora powietrznego – 1 sztuki.

Materiały do pobrania:

Informacja o zakończeniu postępowania – 4_2021_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania nr 2021-14275-77676

Informacja o zakończeniu postępowania nr 2021-14275-77676

Informacja o zakończeniu postępowania nr 2021-14275-77676

Informujemy, że w związku z realizacją projektu  „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG”, na podstawie Umowy o dofinansowanie
nr POIR.02.01.00-00-0039/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1. oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną
ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zakończyła postępowanie dotyczące zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych sterylizatorów parowych – 2 sztuki.

Materiały do pobrania:

Informacja o zakończeniu postępowania – 3_2021_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 1/2022/0029

Zapytanie Ofertowe Nr 1/2022/0029

Zapytanie Ofertowe Nr 1/2022/0029

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania: Budowa budynku produkcyjnego ONKO BCG w „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA w Lublinie, przy ul. Głównej 34 wraz z niezbędną infrastrukturą. Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek.

Materiały do pobrania:

2022.02.18_Zapytanie_ofertowe _BIOMED

2022.02.18_Zapytanie_ofertowe _BIOMED _załącznik 1

2022.02.18_Zapytanie_ofertowe _BIOMED _załącznik 2

2022.02.18_Zapytanie_ofertowe _BIOMED _załącznik 3

2022.02.18_Zapytanie_ofertowe _BIOMED _załącznik 4

2022.02.18_Zapytanie_ofertowe _BIOMED _załącznik 5


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 5 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-77717

KOMUNIKAT NR 5 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-77717

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2021-14275-77717) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora parowego do inaktywacji – 1 sztuka, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 5 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 5 dla zapytania ofertowego nr 5


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 5 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-77676

KOMUNIKAT NR 5 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-77676

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2021-14275-77676) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych sterylizatorów parowych – 2 sztuki, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 5 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 5 dla zapytania ofertowego nr 3


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 4 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-77717

KOMUNIKAT NR 4 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-77717

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2021-14275-77717) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora parowego do inaktywacji – 1 sztuka, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemykomunikat nr 4 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 4 dla zapytania ofertowego nr 5


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 4 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-77676

KOMUNIKAT NR 4 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-77676

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2021-14275-77676) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych sterylizatorów parowych – 2 sztuki, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 4 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 4 dla zapytania ofertowego nr 3


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 3 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-77717

KOMUNIKAT NR 3 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-77717

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2021-14275-77717) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora parowego do inaktywacji – 1 sztuka, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 3 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 3 dla zapytania ofertowego nr 5


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 3 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-77716

KOMUNIKAT NR 3 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-77716

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2021-14275-77716) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora powietrznego z depyrogenizacją – 1 sztuka, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 3 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 3 dla zapytania ofertowego nr 4


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 3 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-77676

KOMUNIKAT NR 3 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-77676

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2021-14275-77676) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych sterylizatorów parowych – 2 sztuki, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 3 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 3 dla zapytania ofertowego nr 3


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 2 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-77717

KOMUNIKAT NR 2 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-77717

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2021-14275-77717) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora parowego do inaktywacji  – 1 sztuka, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała  umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 2 w zakresie istotnych warunków zamówienia. 

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 2 dla zapytania ofertowego nr 5

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA _5


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 2 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-77716

KOMUNIKAT NR 2 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-77716

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2021-14275-77716) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora powietrznego – 1 sztuka, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała  umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 2 w zakresie istotnych warunków zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 2 dla zapytania ofertowego nr 4

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA _4


Strona główna > Zapytania ofertowe > KOMUNIKAT NR 2 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-77676

KOMUNIKAT NR 2 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-77676

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2021-14275-77676) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych sterylizatorów parowych  – 2 sztuki, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała  umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 2 w zakresie istotnych warunków zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 2 dla zapytania ofertowego nr 3

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA _3


Strona główna > Zapytania ofertowe > Komunikat nr 1 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-77717

Komunikat nr 1 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-77717

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2021-14275-77717) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora parowego do inaktywacji – 1 sztuka, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 1 dla zapytania ofertowego nr 5


Strona główna > Zapytania ofertowe > Komunikat nr 1 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-77716

Komunikat nr 1 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-77716

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2021-14275-77716) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora powietrznego – 1 sztuka, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 1 dla zapytania ofertowego nr 4


Strona główna > Zapytania ofertowe > Komunikat nr 1 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-77676

Komunikat nr 1 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-77676

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2021-14275-77676) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych sterylizatorów parowych– 2 sztuki, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w zakresie opisuprzedmiotu zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 1 dla zapytania ofertowego nr 3


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 5/2021/0039

Zapytanie Ofertowe Nr 5/2021/0039

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację,uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora parowego do inaktywacji  – 1 sztuka.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer:POIR.02.01.00-00- 0039/20). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Materiały do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5_2021_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 4/2021/0039

Zapytanie Ofertowe Nr 4/2021/0039

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikacją DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora powietrznego – 1 sztuka. 

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer:POIR.02.01.00-00- 0039/20). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Materiały do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4_2021_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 3/2021/0039

Zapytanie Ofertowe Nr 3/2021/0039

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na Zakup, dostawę, instalację,uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikacją DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych sterylizatorów parowych – 2 sztuki.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer:POIR.02.01.00-00- 0039/20). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Materiały do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3_2021_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania nr 2021-14275-28745

Informacja o zakończeniu postępowania nr 2021-14275-28745

Informujemy, że w związku z realizacją projektu  „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG”, na podstawie Umowy o dofinansowanie
nr POIR.02.01.00-00-0039/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1. oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną
ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic
i Szczepionek S.A. zakończyła postępowanie dotyczące zakupu, dostawy, instalacji i uruchomienia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA linii technologicznej do mycia, depyrogenizacji, rozlewu aseptycznego, liofilizacji i zamykania fiolek.

Materiały do pobrania:
Informacja o zakończeniu postępowania – 2_2021_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania nr 2020-6862-22880

Informacja o zakończeniu postępowania nr 2020-6862-22880

Informujemy, że w związku z realizacją projektu  „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG”, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.02.01.00-00-0039/20-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1. oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zakończyła postępowanie dot. budowy budynku badawczo – rozwojowego w ramach Centrum Innowacji Biotechnologicznych – Zakład ONKO BCG.

Materiały do pobrania:

Informacja o zakończeniu postępowania – 1_2020_0039


Strona główna > Zapytania ofertowe > Komunikat nr 3 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-28745

Komunikat nr 3 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-28745

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym ( nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2/2021/0039) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji i uruchomienia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA linii technologicznej do mycia, depyrogenizacji, rozlewu aseptycznego, liofilizacji i zamykania fiolek – 1 komplet, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych – BCG” ( numer: POIR. 02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym informujemy o wydłużeniu terminu składania ofert. W ramach niniejszego komunikatu nr 3 publikujemy również pytania i odpowiedzi dot. istotnych warunków zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 3 Linia technologiczna 15.03.21 (2)


Strona główna > Zapytania ofertowe > Komunikat nr 2 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-28745

Komunikat nr 2 w zakresie zapytania ofertowego 2021-14275-28745

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym ( nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2/2021/0039) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji i uruchomienia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA linii technologicznej do mycia, depyrogenizacji, rozlewu aseptycznego, liofilizacji i zamykania fiolek – 1 komplet, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych – BCG” ( numer: POIR. 02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw niniejszym publikujemy komunikat nr 2 w zakresie otrzymanych pytania i udzielonych odpowiedzi dot. istotnych warunków zamówienia. Niniejszym publikujemy również wzór Umowy na dostawę urządzenia w wersji polsko – angielskiej.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 2 Linia technologiczna 04.03.2021_JK MZ

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2 Umowa polsko angielska EM


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2021-6862-27211

Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2021-6862-27211

Informacja o zakończeniu postępowania oraz wyłonieniu wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, instalacji i uruchomienia nowej centrali klimatyzacyjnej z agregatem chłodniczym – 1 sztuka w ramach projektu: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2″, Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-C066/20-00

Materiały do pobrania:

Informacja o zakończeniu postępowania – 24


Strona główna > Zapytania ofertowe > Komunikat nr 1 w zakresie zapytania ofertowego 2/2021/0039

Komunikat nr 1 w zakresie zapytania ofertowego 2/2021/0039

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym ( nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2/2021/0039) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji i uruchomienia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA linii technologicznej do mycia, depyrogenizacji, rozlewu aseptycznego, liofilizacji i zamykania fiolek – 1 komplet, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych – BCG” ( numer: POIR. 02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym informujemy o wydłużeniu terminu składania ofert. W ramach niniejszego komunikatu publikujemy również pytania i odpowiedzi dot. istotnych warunków zamówienia.

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 1 Linia technologiczna 12_02_FINAL


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-25262

Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-25262

Informacja o zakończeniu postępowania oraz wyłonieniu wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, uruchomienia i instalacji nowego pH-metru, konduktometru ze statywem na elektrody i czujniki – 2 sztuki w ramach projektu: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2″, Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-C066/20-00

Materiały do pobrania:

Informacja o zakończeniu postępowania – 23 PH-Metr


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-25016

Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-25016

Informacja o zakończeniu postępowania oraz wyłonieniu wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, uruchomienia i instalacji nowej laboratoryjnej stacji oczyszczania wody – 2 sztuki  w ramach projektu: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2″, Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-C066/20-00

Materiały do pobrania:
Informacja o zakończeniu postępowania – 22 Stacja oczyszczania wody


Strona główna > Zapytania ofertowe > Komunikat nr 9 w zakresie zapytania ofertowego 1/2020/0039

Komunikat nr 9 w zakresie zapytania ofertowego 1/2020/0039

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2020-6862-22880) dotyczącym budowy budynku badawczo – rozwojowego w ramach Centrum Innowacji Biotechnologicznych – Zakład ONKO BCG W „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujmy również ostatnie pytanie i odpowiedź dot. istotnych warunków zamówienia.

 

Materiały do pobrania:

komunikat_9_FINAL 0579_

PB_WEN_R.025PL-PB-WEN-02

0579_PB_WEN_R.025PL-PB-WEN-01


Strona główna > Zapytania ofertowe > Komunikat nr 8 w zakresie zapytania ofertowego 1/2020/0039

Komunikat nr 8 w zakresie zapytania ofertowego 1/2020/0039

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2020-6862-22880) dotyczącym budowy budynku badawczo – rozwojowego w ramach Centrum Innowacji Biotechnologicznych – Zakład ONKO BCG W „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym informujemy o wydłużeniu terminu składnia ofert. W ramach niniejszego komunikatu publikujmy również pytania i odpowiedzi dot. istotnych warunków zamówienia.

 

Materiały do pobrania:

komunikat_8_FINAL


Strona główna > Zapytania ofertowe > Komunikat nr 7 w zakresie zapytania ofertowego 1/2020/0039

Komunikat nr 7 w zakresie zapytania ofertowego 1/2020/0039

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2020-6862-22880) dotyczącym budowy budynku badawczo – rozwojowego w ramach Centrum Innowacji Biotechnologicznych – Zakład ONKO BCG W „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy pytania i odpowiedzi dot. istotnych warunków zamówienia.

 

Materiały do pobrania:

budowlanka_ komunikat_26_01_FINAL

Kotlownia parowa – opis techniczny

KP-02

KP-01

 


Strona główna > Zapytania ofertowe > Komunikat nr 6 w zakresie zapytania ofertowego 1/2020/ 0039

Komunikat nr 6 w zakresie zapytania ofertowego 1/2020/ 0039

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2020-6862-22880) dotyczącym budowy budynku badawczo – rozwojowego w ramach Centrum Innowacji Biotechnologicznych – Zakład ONKO BCG W „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy pytania i odpowiedzi dot. istotnych warunków zamówienia.

 

Materiały do pobrania:

budowlanka_ komunikat_26_01_FINAL


Strona główna > Zapytania ofertowe > Komunikat nr 1 w zakresie zapytania ofertowego nr 22/2020/C066

Komunikat nr 1 w zakresie zapytania ofertowego nr 22/2020/C066

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym nr 22/2020/C066 dotyczącym zakupu, dostawy, uruchomienia i instalacji nowej laboratoryjnej stacji oczyszczania wody – 2 sztuki, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2” (numer: POIR.02.01.00-00-C066/20), dla którego Spółka otrzymała decyzję w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy pytania i odpowiedzi w zakresie przedmiotu zamówienia.

 

Materiały do pobrania:

formularz pytań i odpowiedzi_oczyszczanie wody


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 2 /2021/0039

Zapytanie Ofertowe Nr 2 /2021/0039

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie oraz kwalifikacją DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA linii technologicznej do mycia, depyrogenizacji, rozlewu aseptycznego, liofilizacji i zamykania fiolek – 1 komplet.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20). Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

 

Materiały do pobrania:

Zapytanie ofertowe_linia_produkcyjna_do mycia__FINAL

Wzory gwarancji bankowych

Umowa-szablon – linia


Strona główna > Zapytania ofertowe > Komunikat nr 5 w zakresie zapytania ofertowego nr 1/2020/0039

Komunikat nr 5 w zakresie zapytania ofertowego nr 1/2020/0039

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2020-6862-22880) dotyczącym budowy budynku badawczo – rozwojowego w ramach Centrum Innowacji Biotechnologicznych – Zakład ONKO BCG W „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym informujemy o zmianie terminu składania ofert. Zarząd Spółki podjął decyzje o wydłużeniu terminu składnia ofert.

Materiały do pobrania:

komunikat_5_FINAL


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania 2020-6862-14779

Informacja o zakończeniu postępowania 2020-6862-14779

Informujemy, że w związku z realizacją projektu „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1. oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zakończyła postępowanie dot. zakupu, dostawy, uruchomienia i instalację nowej centrali klimatyzacyjnej z agregatem chłodniczym – 1 sztuka bez wyłonienia dostawcy. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego w pkt. I pkt.7: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego w tym warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez podania przyczyny”.


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 24/2020/C066

Zapytanie Ofertowe Nr 24/2020/C066

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie nowej centrali klimatyzacyjnej z agregatem chłodniczym – 1 sztuka

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:
Umowa_BIOMED _ZAPYTANIE _ C066_24
Wzory gwarancji bankowych
ZAPYT OFERTOWE_BIOMED C066_24
ZAPYT OFERTOWE_BIOMED C066_24


Strona główna > Zapytania ofertowe > Komunikat nr 4 w zakresie istotnych warunków zamówienia nr. 2020-6862-22880

Komunikat nr 4 w zakresie istotnych warunków zamówienia nr. 2020-6862-22880

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2020-6862-22880) dotyczącym budowy budynku badawczo – rozwojowego w ramach Centrum Innowacji Biotechnologicznych – Zakład ONKO BCG W „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 4 w zakresie istotnych warunków zamówienia.

Materiały do pobrania:
komunikat_4_FINAL


Strona główna > Zapytania ofertowe > Wzór gwarancji bankowej + Komunikat nr. 2 w ramach postępowania nr 23/2020/C06

Wzór gwarancji bankowej + Komunikat nr. 2 w ramach postępowania nr 23/2020/C06

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym nr 23/2020/C066 dotyczącym zakupu, dostawy, uruchomienia i instalacji nowego pH-metr, kondukometr ze statywem na elektrody i czujniki – 2 sztuki, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2” (numer: POIR.02.01.00-00-C066/20), dla którego Spółka otrzymała decyzję w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w zakresie treści zapytania ofertowego dla przedmiotowego postępowania.

Materiał do pobrania:
Komunikat nr. 2
Wzory gwarancji bankowych


Strona główna > Zapytania ofertowe > Wzór gwarancji bankowej + Komunikat nr 2 w zakresie zapytanie ofertowego 6/2020/C066

Wzór gwarancji bankowej + Komunikat nr 2 w zakresie zapytanie ofertowego 6/2020/C066

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym nr 6/2020/C066 dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia nowej zamrażarki pionowej jednodrzwiowej – 1 sztuka w ramach projektu: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2″, Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-C066/20-00, niniejszym publikujemy komunikat nr 2 w zakresie treści zapytania ofertowego dla przedmiotowego postępowania.

Materiał do pobrania:
Komunikat nr. 2
Wzory gwarancji bankowych


Strona główna > Zapytania ofertowe > Uzupełnienie do zapytania Ofertowego Nr 1/2020/0039

Uzupełnienie do zapytania Ofertowego Nr 1/2020/0039

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2020-6862-22880) dotyczącym budowy budynku badawczo – rozwojowego w ramach Centrum Innowacji Biotechnologicznych – Zakład ONKO BCG W „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 3 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Materiał do pobrania:
komunikat_budowlanka_3


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14763

Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14763

Informacja o zakończeniu postępowania oraz wyłonieniu wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, uruchomienia i instalacji nowej chłodziarki farmaceutycznej – 2 sztuk w ramach projektu:
„Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2″, Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-C066/20-00

Materiał do pobrania:
Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14763


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14768

Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14768

Informacja o zakończeniu postępowania oraz wyłonieniu wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, instalacji i uruchomienia nowej zamrażarki skrzyniowej – 3 sztuki w ramach projektu:
„Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2″, Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-C066/20-00

Materiał do pobrania:
Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14768


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-9694

Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-9694

Informacja o zakończeniu postępowania oraz wyłonieniu wykonawcy w zakresie zakupu fabrycznie nowego urządzenia (1 sztuka) do homogenizacji zamrożonych osadów powstałych podczas frakcjonowania osocza ludzkiego wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem, kwalifikacją i szkoleniem w ramach projektu:

„Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2″, Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-C066/20-00

Materiał do pobrania:
Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-9694


Strona główna > Zapytania ofertowe > Uzupełnienie do zapytania Ofertowego Nr 1/2020/0039

Uzupełnienie do zapytania Ofertowego Nr 1/2020/0039

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2020-6862-22880) dotyczącym budowy budynku badawczo – rozwojowego w ramach Centrum Innowacji Biotechnologicznych – Zakład ONKO BCG W „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w zakresie treści zapytania ofertowego dla przedmiotowego postępowania. W związku z pojawiającymi się pytaniami oferentów w zakresie istotnych warunków zamówienia wskazanymi w treści zapytania ofertowego, niniejszym publikujemy odrębny dokument, który stanowi zestawienie zapisów, które zostaną przeniesione do umowy z wybranym dostawcą. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego, złożenie przez Oferenta oferty jest tożsame z akceptacją przez niego treści zapytania ofertowego z załącznikami bez zastrzeżeń. Niniejszy Komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego. Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie

Materiał do pobrania:
Istotne warunki umowy


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 23/2020/C066

Zapytanie Ofertowe Nr 23/2020/C066

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup, dostawę, uruchomienie i instalację nowego pH-metru, konduktometru ze statywem na elektrody i czujniki – 2 sztuki.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:
ZAPYT OFERTOWE_BIOMED.C066_023


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-15491

Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-15491

Informacja o zakończeniu postępowania oraz wyłonieniu wykonawcy w zakresie wykonania usługi adaptacyjnej wejścia oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu:

„Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2″, Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-C066/20-00

Materiały do pobrania:
Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-15491


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-15467

Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-15467

Informacja o zakończeniu postępowania oraz wyłonieniu wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, uruchomienia i instalację nowego spektrofotometru – 1 sztuki w ramach projektu:

„Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2″, Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-C066/20-00

Materiały do pobrania:
Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-15467


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14787

Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14787

Informacja o zakończeniu postępowania oraz wyłonieniu wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, uruchomienia i instalację nowego urządzenia licznika cząstek – 4 sztuki w ramach projektu:

„Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2″, Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-C066/20-00

Materiały do pobrania:
Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14787


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14784

Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14784

Informacja o zakończeniu postępowania oraz wyłonieniu wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, uruchomienia i instalację nowej komory LAF – 2 sztuki w ramach projektu:

„Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2″, Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-C066/20-00

Materiały do pobrania:
Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14784


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14779

Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14779

Informacja o zakończeniu postępowania oraz wyłonieniu wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, uruchomienia i instalację nowej centrali klimatyzacyjnej z agregatem chłodniczym – 1 sztuka w ramach projektu:

„Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2″, Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-C066/20-00

Materiały do pobrania:
Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14779


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14782

Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14782

Informacja o zakończeniu postępowania oraz wyłonieniu wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, uruchomienia i instalację nowej destylarki – 1 sztuka w ramach projektu:

„Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2″, Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-C066/20-00

Materiały do pobrania:
Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14782


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14776

Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14776

Informacja o zakończeniu postępowania oraz wyłonieniu wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, uruchomienia i instalację nowego układu schładzającego mroźni – 1 sztuka w ramach projektu:

„Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2″, Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-C066/20-00

Materiały do pobrania:
Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14776


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14775

Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14775

Informacja o zakończeniu postępowania oraz wyłonieniu wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, uruchomienia i instalację nowego zbiornika przewoźnego – 3 sztuk w ramach projektu:

„Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2″, Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-C066/20-00

Materiały do pobrania:
Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14775


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14773

Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14773

Informacja o zakończeniu postępowania oraz wyłonieniu wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, instalacji i uruchomienia nowego zbiornika procesowego – 1 sztuka w ramach projektu:

„Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2″, Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-C066/20-00

Materiały do pobrania:
Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14773


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-15845

Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-15845

Informacja o zakończeniu postępowania oraz wyłonieniu wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, uruchomienia i instalację nowej stacji korekty pH ścieków – 1 sztuka w ramach projektu:

„Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2″, Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-C066/20-00

Materiały do pobrania:
Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-15845


Strona główna > Zapytania ofertowe > Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14766

Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14766

Informacja o zakończeniu postępowania oraz wyłonieniu wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, uruchomienia i instalację nowej pompy perystaltycznej do tankowania wody do wstrzykiwań produkcyjnej i płynów produkcyjnych powstałych podczas frakcjonowania osocza ludzkiego z wysokim poziomem przeciwciał anty – COVID 19 – 1 sztuka w ramach projektu:

„Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2″, Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-C066/20-00

Materiały do pobrania:

Informacja o zakończeniu postępowania_nr_2020-6862-14766


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 22/2020/C066

Zapytanie Ofertowe Nr 22/2020/C066

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup, dostawę, uruchomienie i instalację nowej laboratoryjnej stacji oczyszczania wody – 2 sztuki.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt otrzymał dofiansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:

ZAPYT OFERTOWE_BIOMED.C066_022


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 6/2020/C066

Zapytanie Ofertowe Nr 6/2020/C066

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie i kwalifikację nowej zamrażarki pionowej jednodrzwiowej – 1 sztuki.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt rekomendowany został do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:

ZAPYT OFERTOWE_BIOMED.C066_06_III


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 1/2020/0039

Zapytanie Ofertowe Nr 1/2020/0039

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie prac budowlanych w zakresie budowy budynku badawczo – rozwojowego w ramach Centrum Innowacji Biotechnologicznych – Zakład Onko BCG.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG ” (numer:POIR.02.01.00-00- 0039/20). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Materiały do pobrania:

ZAPYT OFERTOWE_BIOMED.0039_1
Harmonogram rzeczowo finansowy


Strona główna > Zapytania ofertowe > Uzupełnienie do zapytania Ofertowego Nr 5/2020/C066

Uzupełnienie do zapytania Ofertowego Nr 5/2020/C066

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z uzupełnieniami do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie nowej zamrażarki skrzyniowej – 3 sztuki

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt rekomendowany został do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:
5_2020_C066


Strona główna > Zapytania ofertowe > Uzupełnienie do zapytania Ofertowego Nr 6/2020/C066

Uzupełnienie do zapytania Ofertowego Nr 6/2020/C066

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z uzupełnieniami do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie nowej zamrażarki pionowej jednodrzwiowej – 2 sztuki

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt rekomendowany został do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:
6_2020_C066


Strona główna > Zapytania ofertowe > Uzupełnienie do zapytania Ofertowego Nr 12/2020/C066

Uzupełnienie do zapytania Ofertowego Nr 12/2020/C066

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z uzupełnieniami do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie nowej komory LAF – 2 sztuki

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt rekomendowany został do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:
12_2020_C066


Strona główna > Zapytania ofertowe > Uzupełnienie do zapytania Ofertowego Nr 13/2020/C066

Uzupełnienie do zapytania Ofertowego Nr 13/2020/C066

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z uzupełnieniami do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie nowego sterylizatora – 1 sztuka

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt rekomendowany został do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:
13_2020_C066


Strona główna > Zapytania ofertowe > Uzupełnienie do zapytania Ofertowego Nr 14/2020/C066

Uzupełnienie do zapytania Ofertowego Nr 14/2020/C066

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z uzupełnieniami do złożenia oferty na zakup, dostawę, uruchomienie i kwalifikację nowego urządzenia licznika cząstek – 4 sztuki

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt rekomendowany został do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:
ogloszenie_14787


Strona główna > Zapytania ofertowe > Przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 1.5

Przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 1.5

„BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIĄ SUROWIC I SZCZEPIONEK Spółką Akcyjną, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dotacja na kapitał obrotowy dla BIOMED WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA”.
Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 414 823,47 PLN

Plakat:


Plakat informacyjny


Strona główna > Zapytania ofertowe > Przyznanie dofinansowania w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Przyznanie dofinansowania w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Projekt z działania 2.1
” Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.
Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19 ”

Tytuł projektu:
„Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2 ”.

Wartość inwestycji: 3 325 436 zł
Kwota otrzymanego dofinansowania : 2 992 892 zł


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 21/2020/C066

Zapytanie Ofertowe Nr 21/2020/C066

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup i dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt rekomendowany jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:
ZAPYT OFERTOWE_BIOMED.C066_021


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 20/2020/C066

Zapytanie Ofertowe Nr 20/2020/C066

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi adaptacji wejścia oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt rekomendowany jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:
ZAPYT OFERTOWE_BIOMED.C066_020


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 19/2020/C066

Zapytanie Ofertowe Nr 19/2020/C066

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup, dostawę, uruchomienie, instalację i kwalifikację nowego spektrofotometru

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt rekomendowany jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:
ZAPYT OFERTOWE_BIOMED.C066_019


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 18/2020/C066

Zapytanie Ofertowe Nr 18/2020/C066

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup, dostawę, uruchomienie i instalację nowych laboratoryjnych stacji oczyszczania wody.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt rekomendowany jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:
ZAPYT OFERTOWE_BIOMED.C066_018


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 17/2020/C066

Zapytanie Ofertowe Nr 17/2020/C066

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup i dostawę nowych kontenerów izotermicznych.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt rekomendowany jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:
ZAPYT OFERTOWE_BIOMED.C066_017


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowa Nr 16/2020/C066

Zapytanie Ofertowa Nr 16/2020/C066

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup, dostawę, uruchomienie i instalację nowych pHmetrów,konduktometrów.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt rekomendowany jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:
ZAPYT OFERTOWE_BIOMED.C066_016


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 15/2020/C066

Zapytanie Ofertowe Nr 15/2020/C066

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup, dostawę, uruchomienie i instalację nowych zmywarek laboratoryjnych.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt rekomendowany jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:
ZAPYT OFERTOWE_BIOMED.C066_015


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 14/2020/C066

Zapytanie Ofertowe Nr 14/2020/C066

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup, dostawę, uruchomienie i kwalifikację nowego urządzenia licznika cząstek – 4 sztuki

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt rekomendowany został do dofiansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:
ZAPYT OFERTOWE_BIOMED.C022_14-PN_KK_FINAL
SWU 14Wniosek licznik cząstek


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 13/2020/C066

Zapytanie Ofertowe Nr 13/2020/C066

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie i kwalifikację nowego sterylizatora – 1 sztuka.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt rekomendowany został do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:
ZAPYT OFERTOWE_BIOMED.C066_13-PN_KK_FINAL
SWU 13Sterylizator


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 12/2020/C066

Zapytanie Ofertowe Nr 12/2020/C066

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup, dostawę, uruchomienie, instalację i kwalifikację nowej komory LAF – 2 sztuki.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt rekomendowany został do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania i w załączniku odpowiednie materiały dla danego zapytania.
ZAPYT OFERTOWE_BIOMED.C066_12-PN_KK_FINAL
SWU 12LAF BIOHAZAD


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 11/2020/C066

Zapytanie Ofertowe Nr 11/2020/C066

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie i kwalifikację nowej destylarki – 1 sztuka.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt rekomendowany został do dofinasowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania i w załączniku odpowiednie materiały dla danego zapytania.
ZAPYT OFERTOWE_BIOMED.C066_11-PN_KK_FINAL
SWU 11Destylator WFI


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 10/2020/C066

Zapytanie Ofertowe Nr 10/2020/C066

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie i kwalifikację nowej centrali klimatyzacyjnej z agregatem chłodniczym – 1 sztuka

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt rekomendowany został do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:
ZAPYT OFERTOWE_BIOMED.C066_10-PN_KK_FINAL
SWU 10Centrala klimatyzacyjna z agregatem chłodniczym


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 9/2020/C066

Zapytanie Ofertowe Nr 9/2020/C066

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie nowego układu schładzającego mroźni – 1 sztuka

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt rekomendowany został do dofiansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:
ZAPYT OFERTOWE_BIOMED.C066_9-PN_KK_FINAL
SWU 09Układ schładzający mroźni


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 8/2020/C066

Zapytanie Ofertowe Nr 8/2020/C066

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup, dostawę, uruchomienie, instalację i kwalifikację nowego zbiornika przewoźnego – 3 sztuki

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt rekomendowany jest do dofiansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:
ZAPYT OFERTOWE_BIOMED.C066_08_PN_KK_FINAL
SWU 08Zbiornik przewoźny


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 7/2020/C066

Zapytanie Ofertowe Nr 7/2020/C066

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup zakup, dostawę, instalację, uruchomienie i kwlaifikację nowego zbiornika procesowego – 1 sztuka

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt rekomendowany został do dofiansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:
ZAPYT OFERTOWE_BIOMED.C066_07_PN_KK_FINAL
SWU 07Zbiornik procesowy


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 6/2020/C066

Zapytanie Ofertowe Nr 6/2020/C066

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie i kwalifikację nowej zamrażarki pionowej jednodrzwiowej – 2 sztuki.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt rekomendowany został do dofiansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:

ZAPYT OFERTOWE_BIOMED.C066_06_FINAL_kk
SWU 06Zamrażarka pionowa jednodrzwiowa


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 5/2020/C066

Zapytanie Ofertowe Nr 5/2020/C066

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie i kwalifikację nowej zamrażarki skrzyniowej – 3 sztuki

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt rekomendowany zostal do dofiansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:
ZAPYT OFERTOWE_BIOMED.C066_05_FINA_kk
SWU 05Zamr. skrzyniowa


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 4/2020/C066

Zapytanie Ofertowe Nr 4/2020/C066

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup, dostawę, uruchomienie i instalację nowej stacji korekty pH ścieków – 1 sztuka.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt rekomendowany został do dofiansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:
ZAPYT OFERTOWE_BIOMED.C066_04_FINAL_kk
SWU 04Stacja korekty pH ścieków


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 3/2020/C066

Zapytanie Ofertowe Nr 3/2020/C066

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup, dostawę, uruchomienie, instalację i kwalifikację nowej pompy perystaltycznej do tankowania wody do wstrzykiwań produkcyjnej i płynów produkcyjnych powstałych podczas frakcjonowania osocza ludzkiego z wysokim poziomem przeciwciał anty – COVID 19 – 1 sztuka.

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt rekomendowany został do dofiansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:
ZAPYT OFERTOWE_BIOMED.C066_03_FINAL_kk
SWU 03Pompa perystaltyczna


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe Nr 2/2020/C066

Zapytanie Ofertowe Nr 2/2020/C066

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup, dostawę, uruchomienie, instalację i kwalifikację nowej chłodziarki farmaceutycznej – 2 sztuki

Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt rekomendowany został do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:
ZAPYT OFERTOWE_BIOMED.C066_02_FINAL_kk
SWU 02Chłodziarka


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie Ofertowe 1/2020

Zapytanie Ofertowe 1/2020

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup fabrycznie nowego urządzenia (1 sztuka) do homogenizacji zamrożonych osadów powstałych podczas frakcjonowania osocza ludzkiego wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem, kwalifikacją i szkoleniem. Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2”. Projekt ubiega się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Materiały do pobrania:
Zapytanie Ofertowe
SWU Homogenizator
Ogłoszenie 9694


Strona główna > Zapytania ofertowe > Przyznanie dofinansowania w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Przyznanie dofinansowania w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Projekt z działania 2.1 ” Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”

Tytuł projektu:

„Centrum innowacji biotechnologicznych BCG”.

Wartość inwestycji: 48 629 930 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania : 29 177 958 zł


Strona główna > Zapytania ofertowe > Przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

Przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

Projekt z działania 8.2 Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B .

Tytuł projektu:

„Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B integrującego procesy sprzedaży i dystrybucji surowców/ towarów pomiędzy Biomed-Lublin a partnerami biznesowymi”.

Całkowita wartość projektu: 1 889 070,00  zł

Kwota otrzymanego dofinansowania : 1 133 442,00 zł


Strona główna > Zapytania ofertowe > Przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego:

Przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego:

Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje.  Działanie 1.3

Tytuł projektu:

„Innowacja procesowa i produktowa oparta o technologie ICT kluczem do rozwoju „Biomed-Lublin” SA”.

Całkowita wartość projektu: 6 174 600,00  zł

Kwota otrzymanego dofinansowania : 1 952 160,00 zł

 

 

Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje.  Działanie 1.4

Tytuł projektu:

„Działania termomodernizacyjne w Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA”.

Całkowita wartość projektu: 448 368,21  zł

Kwota otrzymanego dofinansowania : 198 667,21 zł


Strona główna > Zapytania ofertowe > Zapytanie ofertowe nr 1/07/18

Zapytanie ofertowe nr 1/07/18

Dotyczy opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, zgodnie z dokumentacją działania 1.2  Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Zapytanie ofertowe 2018r.

Model biznesowy

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia