Strona główna > Projekty UE > Projekty UE

Projekty UE

Projekty UE

Przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Zarząd Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 11.10.2013 roku uzyskał ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości informację o  przyznaniu Emitentowi dofinansowania do realizacji dwóch projektów:
1) „Uruchomienie produkcji innowacyjnej immunoglobuliny dożylnej nowej generacji IGNG realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka („PO IG”), działanie 4.4. – nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

2) „Wdrożenie trzystopniowej technologii inaktywacji wirusów do produkcji innowacyjnego czynnika von Willebrandta” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka („PO IG”), działanie 4.4. – nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

3) Projekt zrealizowany i zakończony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Tytuł Projektu: Działania termomodernizacyjne w Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA

Całkowita wartość projektu: 448 368,21 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania : 197 304,71 zł

O zawarciu umowy o dofinansowanie oraz dalszych krokach związanych z otrzymaniem dofinansowania, Emitent poinformuje oddzielnymi raportami bieżącymi.
Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.