Strona główna > Projekty UE > Przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

Przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

Projekt z działania 8.2 Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B .

Tytuł projektu:

„Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B integrującego procesy sprzedaży i dystrybucji surowców/ towarów pomiędzy Biomed-Lublin a partnerami biznesowymi”.

Całkowita wartość projektu: 1 889 070,00  zł

Kwota otrzymanego dofinansowania : 1 133 442,00 zł


Strona główna > Projekty UE > Przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego:

Przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego:

Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje.  Działanie 1.3

Tytuł projektu:

„Innowacja procesowa i produktowa oparta o technologie ICT kluczem do rozwoju „Biomed-Lublin” SA”.

Całkowita wartość projektu: 6 174 600,00  zł

Kwota otrzymanego dofinansowania : 1 952 160,00 zł

 

 

Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje.  Działanie 1.4

Tytuł projektu:

„Działania termomodernizacyjne w Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA”.

Całkowita wartość projektu: 448 368,21  zł

Kwota otrzymanego dofinansowania : 198 667,21 zł


Strona główna > Projekty UE > Zapytanie ofertowe nr 1/07/18

Zapytanie ofertowe nr 1/07/18

Dotyczy opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, zgodnie z dokumentacją działania 1.2  Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Zapytanie ofertowe 2018r.

Model biznesowy

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia