Strona główna > Relacje inwestorskie > Artur Bielawski - Członek Zarządu ds. Produkcji i Technologii

Artur Bielawski - Członek Zarządu ds. Produkcji i Technologii

Artur Bielawski od 1994 r. związany jest z Biomed Lublin SA, zaś od 2008 r. zarządza największym pionem w ramach struktur Spółki jako Dyrektor ds. produkcji.

Wykształcenie:
lekarz weterynarii – Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie
specjalizacja I stopnia mikrobiologia lekarska – Akademia Medyczna w Lublinie – mikrobiologia
Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki, kierunek : zarządzanie i marketing
ZETOM TÜV Berlin, Brandenburg – szkoła auditorów wewnętrznych systemu ISO

Kariera zawodowa:
Od 1/11/2020 – Członek Zarządu ds. Produkcji i Technologii
od 2017 r. do 31/10/2020 – Prokurent w Spółce Biomed – Lublin S.A.
od 2008 r. do 31/10/2020 – Dyrektor ds. Produkcji w Biomed – Lublin S.A.
obszar: wytwarzanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w tym produkcji sterylnej, niesterylnej, produkcji API biologiczne ; zarządzanie największym działem w strukturach firmy
2006 – 2008 – BIOMED Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o.o. – przewodniczący Rady Nadzorczej
2001 – 2003 – BIOMED Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej
od 1994 r. w Biomed – Lublin S.A – kierownik Wydziału Antytoksyn
1993 – 1994 Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stanowisko – asystent
1991 – Biowet – Puławy – technolog w Wydziale Szczepionek

Doświadczenie zawodowe:
29 lat doświadczenia w biotechnologii i produkcji farmaceutycznej, w tym 26 lat na stanowisku kierowniczym w obszarze wytwarzania produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

W ramach współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, UMCS w Lublinie opracowywał i wdrażał nowe technologie produktów leczniczych i wyrobów medycznych (IVD).

Autor licznych publikacji naukowych oraz współtwórca 3 patentów z dziedziny biotechnologii. Uczestnik wielu szkoleń oraz staży z dziedziny biotechnologii, farmacji oraz zarządzania.