Strona główna > Relacje inwestorskie > Dirk Pamperin – Członek Rady Nadzorczej

Dirk Pamperin – Członek Rady Nadzorczej

Dr Dirk Pamperin jest absolwentem Politechniki w Braunschweig, gdzie ukończył studia chemiczne. Pracę dyplomową bronił w Instytucie Inżynierii Biochemicznej na Uniwersytecie w Stuttgarcie, gdzie również uzyskał stopień naukowy doktora. Dalsze kształcenie odbywał na stanowisku Kierownika Projektu Wykonawczego w ZfU International Business School w Szwajcarii. W latach 1999-2005 był członkiem zespołu projektowego Walidacja procedur analitycznych w Bundesverband der Arzneimittelhersteller e.V. w Bonn tj. Federalne Stowarzyszenie Producentów Leków, które jest największym stowarzyszeniem branżowym przemysłu farmaceutycznego w Niemczech. Następnie w latach 2008-2012 należał do Komitetu Farmaceutyczno-Technicznego tego Stowarzyszenia. Od roku 2013 do chwili obecnej jest Przewodniczącym grupy roboczej ds. Badań i Innowacji w Bundesverband Pharmazeutische Industrie e.V. w Berlinie.

Przebieg kariery zawodowej:

  • 01.2020 – obecnie – Biomed Lublin SA, członek Rady Nadzorczej
  • 2018 – obecnie – APOGEPHA Arzneimittel GmbH, Drezno Dyrektor Generalny,
  • 2012 – 2018 – APOGEPHA Arzneimittel GmbH, Drezno, Kierownik działu Badań i Rozwoju, Rozwoju Biznesu i Sojuszy Międzynarodowych
  • 2005 – 2012 – Synthon Holding, Synthon B.V., Nijmegen, Holandia, Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju, członek zespołu zarządzania operacyjnego i komitetu sterującego projektem,
  • 2002 – 2005 – APOGEPHA Arzneimittel GmbH, Drezno, Kierownik Projektu: Badania i Rozwój / Zarządzanie Projektami
  • 1998 – 2002 – APOGEPHA Arzneimittel GmbH, Drezno, pracownik naukowy i zastępca kierownika działu analityki,