Strona główna > Relacje inwestorskie > Jakub Winkler - Członek Zarządu ds. Organizacyjnoprawnych

Jakub Winkler - Członek Zarządu ds. Organizacyjnoprawnych

Jakub Winkler od 2013 r. związany jest z działalnością Biomed Lublin SA, jako adwokat obsługujący prawnie Spółkę, zaś od 2016 r. kierujący jej działem prawnym.

Wykształcenie:
2009 – 2012 – aplikacja adwokacka w Izbie Adwokackiej w Lublinie zakończona egzaminem organizowanym przez Ministra Sprawiedliwości
2003 – 2008 – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek prawo
1999 – 2003 – II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Hetmana Zamoyskiego w Lublinie

Kariera Zawodowa:
2021 – obecnie – indywidulna praktyka radcy prawnego – r. pr. Jakub Winkler
2013 – 2020 – indywidualna praktyka adwokacka w Kancelarii Adwokackiej adw. Jakuba Winklera
Doświadczony praktyk specjalizujący się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, prawa papierów wartościowych, rynku kapitałowego oraz compliance; obsługa prawna podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora farmaceutycznego oraz IT, a także projektów unijnych.

Od września 2013 r. stale współpracujący z BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA, od 2016 r. kierujący działem prawnym Spółki, odpowiedzialny za kompleksową obsługę prawną Spółki, kierował lub nadzorował procesy m.in.: wprowadzenia Spółki na rynek główny GPW (2014/2015), restrukturyzacji Spółki (2016), sprzedaży nieoperacyjnego majątku w Mielcu, sprzedaży marki parasolowej Lakcid, podwyższenia kapitału zakładowego (2017/2018).

2013 – 2019 – Biomed Consulting Sp. z o. o. – przewodniczący Rady Nadzorczej;

2008 – 2015 – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Administracji: prowadzenie zajęć dydaktycznych; autor publikacji naukowych, uczestnik licznych szkoleń i konferencji naukowych, w tym współorganizator cykli kursów międzynarodowych w ramach programu Erazmus

2009 – 2013 – A. i B. Chadaj Spółka Partnerska Adwokatów;