Strona główna > Relacje inwestorskie > Maciej Korniluk – Członek Rady Nadzorczej

Maciej Korniluk – Członek Rady Nadzorczej

Maciej Korniluk w 2004 r. uzyskał tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, przy czym w latach 2003 r. – 2004 r. kształcił się przez 2 semestry w ramach secondmentu na Uniwersytecie w Duisburgu (Niemcy). Ponadto posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Polsce i jest w trakcie uzyskania kwalifikacji ACCA (9 zaliczonych egzaminów).

Przebieg kariery zawodowej:

 • 01.2018 r. – obecnie- Polimex Mostostal S.A. (spółka notowana na GPW),Wiceprezes Zarządu
 • 02.2015 r. – 12.2017 r.- PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (spółka notowana na GPW), z-ca dyrektora (od 09.2017 r.), dyrektor zadania (11.2016 r. -08.2017 r.),
  kierownik projektu (02.2015 r. – 10.2016 r.) – Departament Fuzji i Przejęć
 • 10.2008 r. – 01.2015 r.- PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (Warszawa, Polska),
  menadżer (od 10.2011 r.), młodszy menadżer (od 10.2010 r.), starszy konsultant (od
  10.2008 r.) – Dział Audytu
 • 12.2004 r. – 09.2008 r. Rödl&Partner (Warszawa, Polska), menadżer (od 07.2007 r.),
  starszy konsultant / konsultant (od 04.2005r.), praktykant (od 12.2004 r.) w Dziale
  Audytu, projekty audytowe, badanie duediligence finansowe oraz wyceny spółek
  przegląd systemów kontroli wewnętrzne