Strona główna > Relacje inwestorskie > Maciej Siedlar – Członek Rady Nadzorczej

Maciej Siedlar – Członek Rady Nadzorczej

Prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar w 1994 r. obronił z wyróżnieniem doktorat z nauk medycznych, w 2007 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 2011 r. został powołany na stanowisko profesora UJ, a w 2014 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Odbył liczne staże kliniczne i naukowe, m.in. w Hospital Universitari Vall d’Hebron w Barcelonie/Hiszpania oraz Weizmann Institute of Science w Rechowot/Izrael, a także ponad dwuletni staż podoktorski, jako stypendysta fundacji Alexandra von Humboldt’a, w Instytucie Immunologii Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium/Niemcy. Od początku swojej pracy zawodowej jest istotnie zaangażowany w działalność dydaktyczną prowadząc zajęcia związane z szeroko pojętą immunologią kliniczną, transplantologią i błędami odporności dla studentów Wydziału Lekarskiego, Analityki Medycznej, Weterynarii UJCM oraz studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców. W 2022 r. otrzymał Laur Jagielloński – najwyższe wyróżnienie Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia badawcze, w 2018 roku zespołową nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne. Autor 158 międzynarodowych publikacji naukowych. Lekarz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i immunologii klinicznej. Oprócz aktywności uniwersyteckiej i lekarskiej, współpracował z firmami branży farmaceutycznej w zakresie merytorycznego
doradztwa oraz naukowej działalności popularyzatorskiej.

Przebieg kariery zawodowej:

  • 2016-obecnie, Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk, członek,
  • 2015-2019, Krajowa Rada Transplantacyjna, członek,
  • 2012-2019, Konsultant Krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej,
  • 2012-obecnie, Zarząd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, członek,
  • 1999-obecnie, European Macrophage and Dendritic Cell Society (EMDS), członek, w tym przez 2 kadencje członek “EMDS Council”,
  • 1989-obecnie, Zakład Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii, Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, profesor immunologii klinicznej, od 2010 do obecnie – kierownik Katedry i Zakładu.