Strona główna > Relacje inwestorskie > Dr. Dirk Pamperin– Członek Rady Nadzorczej

Dr. Dirk Pamperin– Członek Rady Nadzorczej

Pan Dirk Pamperin jest absolwentem Politechniki w Braunschweig, gdzie ukończył studia chemiczne. Pracę dyplomową bronił w Instytucie Inżynierii Biochemicznej na Uniwersytecie w Stuttgarcie, gdzie również uzyskał stopień naukowy doktora. Dalsze kształcenie odbywał na stanowisku Kierownika Projektu Wykonawczego w ZfU International Business School w Szwajcarii. W latach 1999-2005 był członkiem zespołu projektowego Walidacja procedur analitycznych w Bundesverband der Arzneimittelhersteller e.V. w Bonn tj. Federalne Stowarzyszenie Producentów Leków, które jest największym stowarzyszeniem branżowym przemysłu farmaceutycznego w Niemczech. Następnie w latach 2008-2012 należał do Komitetu Farmaceutyczno-Technicznego tego Stowarzyszenia. Od roku 2013 do chwili obecnej jest Przewodniczącym grupy roboczej ds. Badań i Innowacji w Bundesverband Pharmazeutische Industrie e.V. w Berlinie.

Kariera zawodowa:
2018 – obecnie – Dyrektor Generalny, APOGEPHA Arzneimittel GmbH, Drezno
2012 – 2018 – Kierownik działu Badań i Rozwoju, Rozwoju Biznesu i Sojuszy Międzynarodowych
APOGEPHA Arzneimittel GmbH, Drezno
2005 – 2012 – Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju, Synthon Holding B.V., Nijmegen, Holandia, członek zespołu zarządzania operacyjnego i komitetu sterującego projektem w Synthon Holding, Synthon B.V., Nijmegen, Holandia
2002 – 2005 – Kierownik Projektu: Badania i Rozwój / Zarządzanie Projektami APOGEPHA Arzneimittel GmbH, Drezno
1998 – 2002 – pracownik naukowy i zastępca kierownika działu analityki, APOGEPHA Arzneimittel GmbH, Drezno